Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
A szekta sodrásában

Forrás: www.eletforma.hu

Pató Erika cikkét az Életforma.hu oldalon találtam

A szekta sodrásában

Az emberekben űr van, sokszor magányosan, kételyektől gyötörten vergődünk az élet akadályai által keltett hullámok között. Keressük létünk értelmét...

 De valóban segítséget kapunk, vagy ez által épp megszűnik az önállóságunk, s más jellegű béklyók rabjai leszünk?

 "Csak az a vég, csak azt tudnám feledni" - mondja Ádám Az ember tragédiájának vége felé. Felmerülő kételyére csak egy biztató ukászt kap: "Mondottam ember, küzdj, és bízva bízzál!"

Az a bizonyos Vég mindenki gondolataiban ott van. Számtalanszor felmerülnek bennünk a létünk értelmére vonatkozó kérdések.

Miért születtünk, mi végre teremtettek, mi lesz, hogyan éljük le földi életünket? S mi vár ránk a halál után? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni mindenki megteremti a maga filozófiáját. S megpróbáljuk tartalommal és carpe diem életszemlélettel megtelíteni a mindennapjainkat.

A legtöbb embernek azonban a vallás tanításai adják meg a választ a lét értelmére és a halál utáni életre vonatkozó kérdésekre.

Mikor rendben mennek a dolgok, egészségesek, boldogok vagyunk, akkor ezek a kérdések nem fontosak. Viszont mikor problémák vannak, nehéz helyzetbe kerülünk, elveszítünk egy szeretett családtagot, kedves barátot, akkor elgondolkodunk...

Néha reménytelennek és értelmetlennek tűnik minden. Ilyenkor hajlamosak vagyunk vigasz és segítség reményében valakihez fordulni. Ez azonban olykor veszélyes lehet, mert egy sebzett lélek kiszolgáltatottabb.

Halász Endre atya, aki hosszú időn át alkoholistákkal foglalkozott mesélte a következőt.

A temetőbe ment ki szülei sírjához, amikor két fiatal (egy szektából) megszólította, vigaszt szerettek volna neki nyújtani. Ekkor döbbent rá, hogy ez a szekták előnye.

Odamennek és megszólítanak, ráéreznek valami nagyon fontos hiányra! A népegyházhoz nekünk kell odamenni. Ezen kellene változtatni a történelmi egyházaknak! Szerinte az emberekben űr van (horror vacui), ezt az űrt be tudják tölteni a szekták 

Egy huszonéves lányismerősöm, aki szomorú élettörténettel, nehéz családi háttérrel, testi fogyatékossággal rendelkezik, eljutott odáig, hogy értelmetlenné vált az élete, s véget akart vetni neki.

Úgy döntött, hogy megtakarított pénzéből egy pisztolyt vesz, s néhány golyóval véget vett szenvedéseinek.

Épp a bankautomatából akarta kivenni megspórolt pénzét, mikor két fiatal megszólította őt. El kezdtek beszélgetni, ismerősöm elmondta, mire készül, mire az ismeretlenek felmutattak egy lehetőséget, és meghívták a közösségükbe.

Azóta ismerősöm megváltozott. Isten közbeavatkozásának értelmezi két megmentője megjelenését. Ez a közösség lett a családja, a közös imádkozások, programok adnak életerőt neki.

Szakítani akar eddigi életvezetésével, munkahelyével, eltávolodott a jó barátaitól. Bízik benne, ha többet imádkozik, ha nem követ el földi bűnöket, akkor megszabadul testi fogyatékosságától és boldog lesz.

 Nem hallgat a régi barátokra, a közösségbe s annak tanításaiba vetett hite megingathatatlan. De él... s nem vetett véget önkezűleg az életének....

Számtalan ilyen esetet tudnánk felsorolni. A média rendszeresen számol be tragédiákról, pórul járt fiatalok kiszabadulásáról, tömeges öngyilkosságokról, hiszen bizonyos vallási közösségek megfosztják tagjaikat vagyonuktól, elszakítják családjuktól.

Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, vannak olyan vallási közösségek, melyek valóban hitet, erőt, társaságot adnak a tagjaiknak, akik ezáltal megtalálják a lelki harmóniát, s vannak olyan társaságok, melyek egy kiválasztott próféta hatalma alá kerülnek, lázadnak a tradicionális egyházi tanítások ellen, a Megváltó eljövetelét saját gurujukban látják, s akár tömeges önpusztításra is képesek.

A szekta (g. haireszisz, szkhizma), a nagyobb vallási közösségtől tudatosan leszakadó és az ellen harcoló kisebb vallási közösség, amely bizonyos tanításokat egyoldalúan hangsúlyoz és tagjaitól általában szigorúbb aszkézist követel. A köznyelvben a szekta kifejezés negatív tartalmú.

A szekták azért alakulnak, mert ellenzik a fennálló társadalmi rendszert és az uralkodó vallást.

Mivel egyiket se tudják megreformálni vagy megdönteni, teljesen új világot kínálnak helyette.

A szekták azt állítják, hogy kizárólagos birtokosai az igaz hitnek és felsőbbrendűek más vallási csoportosulásokhoz képest.

Természetesen az ő prófétájuk, mennyei küldöttjük, gurujuk, igehirdetőjük az igazsághoz vezető út egyetlen ismerője. Mivel az emberiség önmaga nem képes jó útra térni, Isten útmutatókat küld számukra, akiknek a hívek feltétel nélküli és teljes odaadással tartoznak.

Egyesek - szerzetesi mintára - családjukat és előző életüket megtagadva, nevüket és egyéniségüket feladva, a világtól teljesen elzárva robotként szolgálnak. Mások világiak maradnak és két-három munkát is vállalva a végkimerülés határáig dolgoznak, de lemondanak minden tulajdonjogukról, - anyagi vonalon erősítve a közösséget.

Vannak, akik (paródiába illően) 14-16 órát koldulnak a megvetett és kárhozatra ítélt máshitűektől, mások prostituáltként próbálnak új híveket és támogatókat szerezni a gyülekezet számára.

Sokan térítőként települnek idegen országokba vagy akár más földrészre is. Akiktől azt kívánják, hajlandók lemondani szülői jogaikról a szekta érdekében: gyermekeiket a közösség neveli, a próféta irányítása és döntései alapján.

A szekták többsége szexuális önmegtartóztatást követel híveitől, a mormonok viszont poligámiát.

A próféta remény a kétségbeesésben, útmutató a káoszban, biztos fogódzó. Egyes esetekben a tanítványai és hívei ruházzák fel lelki vezetőjüket extrém tulajdonságokkal, amiket ő később felvállal.

Más esetekben egy karizmatikus egyéniség maga ruházza fel magát természetfölötti tulajdonságokkal, így szerezve követőket és később korlátlan hatalmat.

A szektához bárki csatlakozhat, aki elfogadja dogmáikat és aláveti magát a szabályzatoknak, - vagyis ha megtagadja előző énjét és életét. Ennek oka, hogy a szekták számára nincs értéktelen, vagyis a közösség számára haszontalan ember.

A fizikailag vagy szellemileg korlátoltak is befoghatók, ha másra nem, koldulásra. A közhit szerint a szektatagok "félőrültek".

Szakemberek szerint azonban sokkal inkább az élet mindennapi problémái elől menekülő, sokszor idealista fiatalok, akik szenvedhetnek magánytól, túlzott versenyszellemtől, faji- és vallási előítéletektől, szociális differenciáltságtól, az élet kilátástalanságától.

Van köztük, akikben túlteng az önzetlenség és segítőkészség, - legfőbb álmuk, hogy valakinek szüksége legyen rájuk.

Mások bizonytalanság érzetükben, céltalanságukban szervezett és irányított közösséghez akarnak tartozni.

A tagok többségének identitás-problémája is van, aminek következtében más személlyé akarnak válni és éppen ez az amit a szekták ígérnek. Megújult egyéniséget, valódi célokat, tartalmas életformát, - egy teljesen más világot.

Ha úgy érezzük, hogy lelkünkben űr van, legyünk még óvatosabbak.

Az ember a legnehezebb pillanatokban mindig maga van.

Azért mert az a feladatunk, hogy a nehéz helyzeteket is megoldjuk.

S akkor jutunk el a személyiségfejlődésünk magasabb fokára, ha jól oldottuk meg a próbát. Tehát, ha belül ürességet érzünk, akkor szánjunk magunkra időt.

Mint egy remete, húzódjunk el a világ elől, tegyünk fel kérdéseket, s keressünk rá megnyugtató válaszokat. Mindig az a legkielégítőbb megoldás, amit mi szeretnénk, amit a szívünk szeretne.

Ne hagyjuk, hogy más mondja meg helyettünk a megoldást, mert akkor az nem a miénk lesz, s a probléma visszatér...

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG