Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Angyal

Angyal

A Bibliában Isten küldöttei. Az angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. Az Ószövetségben az angyal, bár Isten küldötte, nem föltétlenül égi lény. Az Újszövetség szerint Isten teremtményei az angyalok, tiszteletüket nem szabad eltúlozni. Az angyal alacsonyabb rendű lény az embernél, mivel annak szolgálatára teremtetett

Maga a Sátán is angyal volt, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszíttatott a mennyből (bár erre a bibliában semmi utalást nem találunk).

Eredet

Az angyalok a zoroasztriánus (perzsa), zsidó, keresztény és iszlám hitvilágban szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok héber megnevezése malak. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben (Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából, Az Újszövetség szerint Jézus születésekor angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Magyar jelentése: követ, küldönc, hírvivő. Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus. Az eredeti szótő talán az egyiptomi ankh, amely az „örök élet kulcsa” volt, és majdnem minden királysír falán látható.

A keresztényeknél is az angyalok feladata közvetíteni Isten és az emberek között.

Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai diszciplína, az angelológia szerint az angyaloknak nincs nemük, a zsidó hagyomány viszont hímneműeknek tartja őket.

Angyalok a művészetben

A művészek szívesen ábrázolták az angyalokat hol meztelen pufók fiúgyermekként, "angyalkaként", hol pedig félelmetes külsejű szárnyas emberi lényként. Ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak semmi közük a bibliai leírásokhoz: az angyalok bibliai leírása többnyire a Bibliát körülvevő pogány világ hiedelmeit fogalmazza meg.

Angyali hierarchia a katolikus hagyomány szerint

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

 • I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
 • II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
 • III. hierarchia rendjei: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok és őrzőangyalok (mindennapi élet során segítik az embereket). Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

Arkangyal

Az arkangyal egy vezető angyal (főangyal), a 3 hierarchiába sorolt kilenc angyali rend (szeráfok, kerubok, trónusok; uraságok, angyali erők, angyali hatalmasságok; angyalfejedelmek, arkangyalok, őrzőangyalok) nyolcadik rendjének tagja.

Szeráf

A zsidó vallásban és a kereszténységben az angyalok kilencedik karának hatszárnyú angyala (többesszáma: szerafim). -(Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára)

Isten iránti szeretet képviselik, annak trónja körül állanak s dicsőségét zengik. Hat szárnyuk van, kettő-kettő a fejükön, a lábukon és a derekukon. Az ó-keresztény festészetben egész alakok, s mind a hat szárnyuk a fejükön és vállukon van. Vezérük Uriel.

"Mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek." (IMMÁNUEL-KÖNYV Izajás meghívása)

A szeráf szó a megemésztõ, elégetõ, elnyelõ tüzet jelentõ száraf igébõl származik, tehát tüzes, izzó, elégetõ, megemésztõ lényt jelent. A legtöbb teológus szerint Isten jelenlétének, szentségének közvetlen õrei. Ha Isten útra kel, jelenléte lejön a Földre, akkor sem hagyják el, hanem e négy lény hordozza, veszi körül, mint afféle „testõrök”.

Az arkangyalok hirdetik Isten nagyságát és dicsőségét, feltárják a hit titkait, Isten akaratának értelmét, a próféciákat, és megerősítik az emberekben a hitet.

A kereszténységben hét arkangyal van, de csak négynek tudjuk biztosan a nevét:

 • Mihály arkangyal (Mikháel, illetve a magyar néphagyományban Szent Mihály)

Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Héberül „miká el” = „aki olyan, mint az Isten”. Ünnepnapja: szeptember 29. (A VI. századtól tartják.)

Melléknevei

Melléknevei: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Kelet ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a Római Katolikus Egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének fõparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Föld angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala. Az antropozófia tanításai szerint Mihály főangyal 1879-től feljebb lépett az angyali hierarchiában, most már angyalfejedelem. Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György. Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkúr lelkének tartják.

Szent György

Szent György (275/280- 303) szent, lovag és vértanú. Egy előkelő kappadóciai családból származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vettették és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték.

Úgy a keleti, mint a nyugati egyház vértanút tisztel benne. A legenda szerint megölt egy sárkányt, ezért szép páncélozott lovon ülő és dárdájával sárkányt ölő ifjúnak szokás ábrázolni. A leghíresebb Szent György szobor Prágában van, másolatai pedig Kolozsváron és Budapesten. Több lovagrendnek patronusa, így a magyar alapítású Szent György Lovagrendé is. A mohamedán kultúrkörben, „Szent Dserdsis” néven tisztelik (legfőképp Moszulban). Dserdsisról azt tartják, hogy negyvenszer állta ki a tűzpróbát. Ünnepe: április 23.

Tettei

 • Az Isten ellen felllázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
 • Felemelte a mennybe Énokh prófétát.
 • A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, hogy kitombolja magát a földön.
 • 495-ben megjelent a Monte Gargano-hegyen, ahol eltérítette a repülő nyílat, amellyel egy dühös gazda meg akarta ölni eltévedt bikáját.
 • 590 körül, a pestisjárvány idejében megjelent Nagy Gergely pápának az Angyalvár felett, és visszadugta véres kardját a hüvelyébe, ezzel jelezve a járvány végét.
 • 708-ban megjelent a Mont Saint Michel domb tetején Aubert de Avranches püspöknek, és felszólította őt, hogy azon a helyen építsen templomot.

Szimbolisztika

A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben általában szárnnyal van ábrázolva, egyházi ruhában (alba, dalmatika vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal és kopjával), lábánál a legyőzött sárkánnyal (a Sátán megtestesítőjével). Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is. A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik Szent Mihály lova. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja. Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint a jó és a rossz eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét. A szellemtudományban (pl. antropozófia) hasonló tevékenységében a karma uraként szerepel. A gnosztikusoknál Szent Mihály az „Aeonok Feje”. Mihály arkangyal nevével vissza is éltek. Például, Corneliu Zelea Codreanu román fasiszta vezető a 2. világháború között megszervezte az erősen vallásos nacionalista Mihály Arkangyal Légiót („Legiunea Arhangelului Mihai”). Tagjait legionáriusoknak hívták. A szervezet neve 1930-tól Vasgárda lett.

Szent Mihályról elnevezett helyek

A legtöbb magyar (a történelmi Magyarországot is beleértve) templom Szent Mihály nevét viseli. Nevezetes helyek még Pozsonyban a Szent Mihály kapu, Franciaországban a Mont-Saint-Michel, Angliában (Cornwall) a St. Michael's Mount. A legrégebbi magyar (rovás)írásos emlék Szent Mihályról Vargyason található, a régi templom egyik kövén, melynek felirata: „Mihály, Isten szentje”.

Szent Mihály-ima

Szent Mihály arkangyal, Védelmezz minket a küzdelemben, A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, A Sátánt és a többi gonosz szellemet, Akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

 • Gábor arkangyal (Gábriel)

Gábor arkangyal (vagy Gábriel főangyal) egyike a 7 arkangyalnak. Neve a „Gibor” szóból ered, amelynek jelentése: „Isten ereje”. Megbízatására a következő ószövetségi mondat utal: „Általad jő el a Szentlélek”. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a kerubok fölött. Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő Szent János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk. 1,5-20), majd Názáretben Máriánál is megjelenik, hogy közölje vele a szeplőtelen fogantatást, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását. (Lk. 1,26-38). Ennek állít emléket az Üdvözlégy ima. Szent Gábor és Szent Rafael arkangyalok csak 1921-ben kerültek be a Római kalendáriumba. Az ezoterikusok szerint ő az igazság angyala és a Paradicsom őrzőjének a feje. "Innen vezet az út az összes többi Szefirához tudatszintekhez. Ez a remény adománya, hogy mindig megmaradjon a hitünk."

Szeplőtelen fogantatás

Szeplőtelen fogantatás: az egész életen át való mentesség a bűntől. Ez igen leegyszerűsítve azt jelenti, hogy Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő (másképpen áteredő) bűn nélkül fogant. (Ez tehát nem az, hogy Mária Jézust szűzen foganta s szülte)Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a Római Katolikus Egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott (latin: sine labe originali concepta), e tant dogmává azonban csak IX. Piusz pápa emelte 1854-ben. Azelőtt csak ún. (különösen a jezsuiták által) „ajánlott tétel” (sententia fidei proxima) volt, de a hívek is kegyelettel ragaszkodtak hozzá. Ünnepe december 8-án van.

 • Rafael arkangyal és 
 • Uriel arkangyal (Oriphiel)

A másik három neve nem egyértelmű, de a következők közül kerül ki:

 • Raziel, Remiel, Sariel, Metatron, Anael, Rahuil, Barakiel, Chamael, Jophiel, Zadkiel, Jeduhiel, Simael, Zaphiel és Aniel.

Valószínű, hogy Lucifer is egy arkangyal volt, de mivel megkérdőjelezte Isten hatalmát, ezért egy nagy égi összecsapás végén Mihály arkangyal letaszította őt a Pokolba, majd láncra verte.

Ezoterikus kereszténység, őskereszténység

Az ezoterikusoknál az arkangyal neve szefirot.

Az arkangyalok égi uralma, 354 éves ciklusokban (Johannes Trithemius műve alapján):

 • Uriel (Kr.e. 246 - Kr.u. 108)
 • Anael (Kr.u. 108-462)
 • Zákháriel (462-816)
 • Ráfáel (816-1171)
 • Samael (1171-1525)
 • Gábriel (1525-1879)
 • Mikháel (1879–2233)

„Ahogy a bolygók körében a Nap uralkodik a bolygókon, úgy vezeti folytonosan Mihály - arkangyalok közötti Nap-lényként - az emberiséget.” (Ita Wegman)


Linkek

Angyalokkal kapcsolatos linkek gyűjteménye: www.angyal.lap.hu

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG