Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szekták és hamis próféták

Forrás: http://www.ideal.hu

Ezt a cikket az Ideál - Életmódmagazin honlapján találtam.

1998. június. Rovat: Töprengő

Szekták és hamis próféták

Egyes becslések szerint a hivatalosan bejegyzett egyházakon és felekezeteken kívül – tavaly 74 ilyen volt – több száz illegalitásban mûködõ szekta van hazánkban. Létezésükrõl, ténykedésükrõl általában már csak akkor értesülünk, ha környezetünkbõl valaki csatlakozik valamelyikhez, s ezért megszakítja velünk a kapcsolatot, illetve akkor is, ha címlapra kívánkozó botrány kerekedik körülöttük. Hiszen ki ne hallott volna az öngyilkosságra, kiskorúakkal folytatott szexuális kapcsolatra, testi sanyargatásra buzdító, tagjaikat lelkileg is tönkretevõ szektákról?! A szekták kialakulásáról, mûködési elveirõl, vezetõik személyiségérõl neves
szakemberekkel beszélgettünk.

Anyagközpontú a világ...
Dr. Pressing Lajost, a magyarországi Buddhista Misszió ügyvivõjét a kezdetekrõl, azaz a szekták kialakulásának
körülményeirõl kérdeztük.
- A szekták képzõdése mögött nagyon különbözõ indítékok állhatnak, éppen ezért nem is lehet egyenlõségjelet tenni közéjük. Különbözõ értékeket és gyakorlatot képviselnek. A szekta jelentése koronként és kultúránként változott
– egykor egyszerûen iskolát jelentett –, napjainkra azonban pejoratív felhangot kapott: a fanatizmust, a kizárólagosságra törekvést, az antiszocialitást juttatja az emberek eszébe.
A szekták kialakulásának hátterében gyakran az húzódik meg, hogy a hívek egy része csalódik az intézményes vallásokban, mivel azok gyakorlata kompromittálódik számukra. Azaz a társadalmi gyakorlatba beágyazódottan már nem tudják betölteni azokat a szellemi funkciókat, amelyeket az emberek elvárnának tõlük, elveszítik kapcsolatukat a szellemiséggel. A szekták ilyenkor – a szellemi igények és az anyagi-társadalmi lét közötti egyensúly felborulása esetén – jelennek meg, s kezdenek virágzásba.
- Õseink hajdanában kis csoportokban gyakorolták vallásukat. A hit hirdetõje és hívõje közé nem épültek falak különbözõ ceremóniákból...
- Saját hitemnél, a buddhizmusnál maradva, ez bizonyos fokig ma is így van. Sokféle iskola létezik békésen egymás mellett. Valamennyi elõtérbe helyezi a vallási gyakorlatot: kevésbé formalizálódtunk, mint például a kereszténység, s ez segített megõrizni a vallás erejét. De visszatérve a szektákhoz: a „testközelben” lévõ vezetõk, tanítók komoly
vonzerõt jelenthetnek, amivel különféle „álguruk” könnyen visszaélhetnek.
- Ön szerint a szekták egy része miért válik szélsõségessé?
- Ennek egyik oka talán az lehet, hogy a modern ember teljesen legyalulta maga körül környezetét, a történelmit és a szellemit éppúgy, mint a természetit. Életszemlélete szinte primitíven egyoldalúvá, anyagközpontúvá vált. Mintha az egész társadalom a fogyasztás kábítószerének hatása alatt állna. E szélsõséges életgyakorlat ellenhatásaképpen vallási irányban is szélsõséges kitörési kísérletek jelentkezhetnek.
- A fiatalok miért fogékonyabbak a szekták hívó szavára?
- Ez a generáció teljesen elbizonytalanodott, súlyos értékválságban van. Nincsenek számára olyan rendezõelvek, amelyek mentén sikeresen feldolgozhatná a rázúduló információhalmazt. Az elbizonytalanodás és az énerõ hiánya, a szellemi-vallási szükséglettel párosulva könnyen olyan közösségekbe vezérli a fiatalokat, ahol biztonságban érzik magukat, s szellemi javak iránti igényüket
is kielégíthetik.
- Mi lehetne a megoldás?
- Nem tudom. Alapvetõ átrendezõdést nehéz elképzelni, hiszen mindez a polgári rendszerbõl, társadalmi berendezkedésünkbõl következik. Mégis gondolkodni kell az alternatív életformák társadalmi elfogadtatásán, nehogy egy esetleges kataklizma kényszerítsen rá bennünket egy újfajta berendezkedésre...

„Vallás csak egy van”
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben hét éve mûködik Valláslélektani Osztály. Vezetõje dr. Süle Ferenc.
- Pszichiátriai osztályunk 40 ágyas, de nemcsak benn fekvõ, hanem bejáró betegeket is ellátunk – mondja Süle doktor. - Évente mintegy 30-50 valláslélektani problémával küzdõ beteget látunk el. Ambuláns forgalmunk ennek körülbelül a háromszorosa.
- Doktor úr, tulajdonképpen mi a vallás?
- Lényegérõl szóló, minden szempontból kielégítõ definíciót még nem sikerült megfogalmazni. Nagyon sok teológiát, kultuszt és rítust ismerünk, de mélylélektanilag úgy tûnik, hogy a felszínen túl nagyon sok a közös elem, s a lélek mélyén, mint közös humán jelenség, vallás csak egy van.
- Az utóbbi évtizedben miért fokozódott a szektaképzõdés?
- A szekták számának robbanásszerû növekedéséhez hozzátartozik az is, hogy a lelkileg labilis vagy válságos állapotban lévõ emberek – fõként fiatalok, nõk és alulképzettek – fokozottabban vonzódnak az újabb vallási mozgalmakhoz, már csak különleges lelkialkatuk miatt is. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy a pszichiáterek, pszichoterapeuták, klinikai pszichológusok nincsenek kellõen felkészülve az ilyen esetekre, mivel hazánkban valláslélektani ismeretek oktatása nem szerepel a lélekgyógyász szakemberek képzésében.
- Szerencsére azért a vallási kisközösségeket nem lehet egy kalap alá venni.
A destruktívak mellett vannak építõ jellegû, hasznos csoportok is.
- Destruktívnak lélektanilag akkor minõsíthetõ egy vallási közösség, ha tagjainak szabad személyiségfejlõdését gátolja, megnyomorítja. De nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan személyiségek, akik csak beszûkült szektás közösségben tudnak lelki egyensúlyban maradni!
A különbözõ társadalmakban általános
jelenség az új mozgalmak keletkezése. Mivel ez a megújulás keresésével kapcsolatos, alapjában véve pozitív jelenség. Azonban az új megoldási módok számos téves, sõt veszélyes utat, helyzetet is létrehozhatnak, destruktív formákat is kitermelhetnek. A szektaképzõdés jelenségével azért kell foglalkoznunk, mert
sokak számára komoly mentálhigiénés veszélyt jelent.
Érdekes tendencia egyébként, hogy
piacgazdasági szempontok is megjelennek a vallás területén. A scientológiát és dianetikát létrehozó L. R. Hubbardnak tulajdonított mondást idézve: „A milliomossá válás leggyorsabb módja napjainkban, ha valaki alapít egy új vallást.” És õ ezt be is bizonyította!
- Kérem soroljon fel néhány új vallási mozgalmat!
- A teljesség igénye nélkül: a követke-zõk között található építõ jellegû és destruktív közösség is a kereszténységhez kapcsolódnak a Jehova tanúi, a Mormon egyház, az Egyesítõ egyház (Mun szekta), a Mandram, a Hit gyülekezete, a Hetedik napi Adventisták, az Új Apostoli Egyház, a Család (Isten gyermekei). Hindu gyökerû változat a Transzcendentális Meditáció (TM), a Hare Krisna mozgalom, a Hinduizmus dióhéjban, a Jóga- irányzatok, a Tantrikus hinduizmus és a Sai Baba-mozgalom. Buddhista változatok – itt elsõsorban nem az eredeti, hanem a nyugati változatokra kell gondolni – a zen-buddhizmus, a Nic-heren Soshu (Soka Gakkai), a tantrikus és a tibeti buddhizmus. Iszlám gyökerû mozgalom a Szufizmus, a Meher Baba követõi, a szubud. Külön csoportba vehetõk az erõs integratív törekvéseket képviselõ theozófusok és antropozófusok. Sámánisztikus mozgalmak a sámánkultuszok, Castaneda Don Huanja. Mágia központú mozgalmak a különbözõ okkultista és spiritiszta csoportok, boszorkányok, sátánisták. Világi, szekuláris,
tudományosságra hivatkozó vallási
mozgalom a dianetika és scientológia, a Synanon, a Silva-agykontroll, az Erhard-tréning, Darnell tréning, bizonyos politikai áramlatok és némely természetgyó-
gyászati irányzat. Egyesek még az Amway (network) hálózatot is ide sorolják.
Az ártó szekták sajátossága egyébként, hogy vezetõik az eredeti tanra hivatkoznak, ám annak lényegét meghamisítják, eltorzítva jelenítik meg. Az eredeti tan vagy tanok sokszor csak a becsábítás eszközei. Például a keresztényi szeretetre való hivatkozás a Család (Family) szektánál úgy jelenik meg – a fogalmat eltorzítva és kitágítva –, hogy még az incesztabut is feloldják, és így abba többek között még a saját kiskorú gyermekkel való szexuális élet is belefér...
- A destruktív közösségeknek miért olyan erõs a vonzerejük?
- A fertõzõ betegség is gyorsabban elterjed és „hatásosabb” is, mint egy egészségért való mozgalom. Emellett sok ember destruktív vagy patológiás szükségletének intézményesített levezetését is biztosítják.
- Egy szekta okozta lelki sérülésekbõl ki lehet gyógyulni?
- A megfelelõ szakemberek segítségével is inkább hosszabb, mint rövidebb idõ alatt. A gyógyulás döntõ tényezõje általában a vallási mozgalmak terén való kellõ tájékozottság, a belsõ kultúra, a szellemi élet fejlesztése, az adott közösségi rendszerekbe (család, iskola, munkahely) való kreatív újra betagolódás és cselekvõ részvétel!

Patológiás guruk
- A szektaképzõdés nem csak a kereszténységre jellemzõ, éppúgy megtalálható a buddhizmusban, mint az iszlámban, avagy a hinduizmusban is – mondja
dr. Szilágyi Mária pszichológus.
- Ön szerint mi hozza létre ezeket a vallási kisközösségeket?
- Korunk technikalizálódott. Oktatási rendszerünk kizárólag a racionális gondolkodást végzõ bal agyféltekénk fejlesztését szolgálja, míg az erkölcsi, emocionális, spirituális, lelki nevelés a háttérbe szorult. Az elképesztõ mennyiségû ismerethalmaz elsajátítása közben a fiatalok érzelmileg elsivárosodnak, s ha úgy adódik, nem tudnak megbirkózni a rájuk zúduló érzelmi terhelésekkel... Ilyenkor segítségre szorulnak. Ezt ismerik fel kiválóan a különbözõ szekták vezetõi, szószólói, s – mintegy a hiányt pótlandó – belépnek az összezavarodott fiatalok életébe.
- Az egyik oldalon elbizonytalanodott, csetlõ-botló ifjak, a másikon pedig azok a guruk, akik nagyon is tudják, hogy mit akarnak. Ön miként jellemezné személyiségüket?
- Nem mindenki képes szektát alapítani. Olyan személyiség kell hozzá, amelyben fellelhetõ a hatalmi törekvés – az anyagi hatalmat is beleértve –, a megalománia,
illetve a patológiás megszállottság. Ez utóbbi általában úgy szokott megszületni, hogy a leendõ gurunak a skizofréniára
jellemzõ hallucinációja van. Majd késõbb ezt az élményét mint külsõ benyomást
próbálja szintetizálni. Valahol a pszichopátia és az elmebetegség között „tántorog”.
- Nem egyszer hallottam már arról, hogy harmonikusan élõ család sarja is hátat fordított korábbi életének.
- Akkor ez a harmónia csak látszólagos volt! Hiába rendezett egy család anyagi háttere, ha az emóció, az õszinte odafigyelés hiányzik a kapcsolatokból! Ilyenkor elég az, ha egy ismerõs azt mondja egy fiatalnak: gyere el hozzánk beszélgetni egy teadélutánra! Elmegy, s nagyon jól érzi magát, mert törõdnek vele, kíváncsiak a gondolataira, érzéseire, véleményére, nem foglalkozik azzal, hogy újdonsült ismerõsei szektatagok. Még kétszer, háromszor megfordul náluk, s ha negyedszerre elmarad, hát utánamennek, megkeresik. S a sodorható fiatal ismét a szektások között találja magát. Ekkor kezdõdhet az agymosás.
Rábeszélik – esetleg drogok segítségével ráveszik – lázadjon fel a szülõi tekintély ellen, szakítson korábbi életével, dolgozzon velük stb. A lényeg az, hogy elidegenítsék régi életterétõl.
- Az agymosás után mi következik?
- A fiatal „bevonul” a szektába. Mintha a katonasághoz, kórházba vagy börtönbe vonulna. Elveszik személyes holmijait. Mindenbõl „kincstárit” kap, minimális élettérrel. Minél patologikusabb a vezetõ személyisége, annál szélsõségesebb elõírásokat kell betartania. Például teljesen megtiltják neki a szexuális életet, esetleg csak a csoport vezetõjével kerülhet nemi kapcsolatba, de az is elõfordulhat, hogy egy-egy „szent rítus” után azt sem tudja, hogy éppen kitõl esett teherbe. Ilyen körülmények között a szektásokból elõbb-utóbb meghasonlott janicsárféle – bármire felhasználható robot – válik olyannyira, hogy ha vezetõjük azt kívánja tõlük, még az öngyilkosságra sem mondanak nemet.

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG