Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Jehova Tanúi

Sokféle irományt teszek közzé az adott szektára vonatkozó modulban. A különféle irományok között egy vízszintes egyenes vonal szab határt.

A lap alján linkajánlások!


Forrás: www.kolping.hu/index.php?kat_id=9

Ennek a cikknek az íróját sajnos nem találtam meg. Az Érsekvadkerti Egyházközösség honlapján találtam a cikksorozatot, mely a legismertebb szektákról ad leírásokat. De az tény, hogy az író katolikus érzelmű, és a cikksorozata a katolikus nézetek alapján íródott a szektákról.

Jehova Tanúi
(Jehovások, jehovisták,Jehovák)

A szövegben használt rövidítések: JT= Jehova Tanúi

ÖSZ= Ószövetség ÚSZ= Újszövetség

1. Hogyan keletkezett a Szekta?

Charles T. Russel eredetileg adventista volt, majd önálló világvége-időponttal (1914) jelentkezett. Mozgalmának szócsöve a Sion Őrtornya c. folyóirat, központi szerve a Sion Őrtornya Társaság lett Brooklynban. Jövendölése nem vált be, 1916-ban meghalt, de társasága azóta is tovább működik. Utóda J.F. Rutherford lett. A szekta tagjai 1931-ben vették fel a Jehova tanúi (JT) nevet (Iz. 43,10-re hivatkozva, ti. hogy "Tanúim lesztek"). Az első vezetők utódai: N.H. Knorr (1977-ig) és F.W. Franz.

2. Mit tartanak Jézusról?

JT Jézus Krisztust nem tekintik Isten Fiának, hanem csupán embernek. Russel szerint Krisztus csupán "Isten első teremtménye, s ugyanolyan, mint az angyalok, főldrejővetele előtt Mihály arkangyal volt" (Élet 77.1). Holott Krisztus az evangéliumokban mint Fiú szerepel, aki semmiképp sem szakítható el az Atyától: "Aki nem tiszteli a Fiút, nem, tiszteli az Atyát sem, aki őt kűIdte" (Jn 5,23). Vele és a Szentlélekkel együtt örök Isten.
A Szentlelket személytelen isteni erőnek tekintik, pedig Jézus búcsúbeszédében úgy szól róla, mint Valakiről, nem pedig mint valamiről: "az igazság Lelke, aki az Atyától származik" (Jn 15,26), s aki megtanít mindenre, vigasztal, megerősít. JT a Fiú és a Szentlélek "leértékelésével" a kereszténység legfőbb tanítását, legnagyobb újdonságát, a Szentháromság-hitet vetik el.

3. Hogyan fogadják a $ZentÍrást?

JT elfogadják, hogy a Szentírás Isten szava, azonban "A Szentírás Új Világának Fordítása" címmel, Knorr rendeletére kiadott biblia-változatot tartják kezükben, amely már az ő dogmáik szerint átalakított szöveg. A János-evangélium bevezetőjét pl. így torzítják: "Az Ige isteni volt". Pedig János ezt írja: "Isten volt az Ige". Másutt viszont ragaszkodnak a szószerinti értelmezéshez (ez az ún. fundamentalizmus). A teremtést pl. Kr. e. 49.000-re teszik. A fundamentalizmus másik jegye, hogy az Ószövetséget (ÓSZ) tekintik Kiindulópontnak, oly annyira, hogy az Újszövetséget (ÚSZ) csak "görög iratok"-ként emlegetik. Pedig hitünk szerint a kinyilatkoztatás teljességét az ÚSZ közvetíti.

4. Mennyiben keresztények?

Az Egyházak Világtanácsa (a Katolikus Egyházon kívüli keresztény közösségek világszervezete) szerint azok a keresztények, akik a Szentháromság nevére veszik fel a keresztséget. Ezzel a Katolikus Egyház ís egyetért. Bár JT-nál van keresztség, ez rendszerint csak "Jehova nevére" történik. De még ha emlegetik is alámerítkezésnél az Atya, Fiú, Szentlélek nevét, akkor is világos: tudatosan elvetik a Szentháromságot, tehát nem tekinthetők keresztényeknek! JT közösségét álkeresztény szektának nevezhetjük. (Balassagyarmaton most épül a közösségi házuk).

5. Mit mondanak a Katolikus Egyházról?

JT elutasítják a történelmi egyházakat, a katolikus egyházat pedig egyenesen a Jelenések könyvében szereplő Babilonnal, a bűn városával azonosítják. Holott Szent János ott a pogány Rómáról beszélt, s a Jelenések könyve - mint az ÚSZ összes írása - az egyház könyve, tehát jogtalan eljárás a biblia alapján támadni az egyházat. Maga a Szentírás jegyzi fel az egyház alapítását: az Úr Jézus azt mondja Péternek: "Te szikla vagy és erre a sziklára építem egyházamat" (Mt 16,19). Jézusnak ezt a tanítását ugyan olyan komolyan kell vennünk, mint a világvégéről szóló jövendöléseit.

6. Miben áll az emberek üdvössége?

JT a Jelenések könyvére (7,4) hivatkozva azt tartják, hogy csak 144.000 ember jut el a mennyei boldogságra, további "nagy sokaság" (Jel 7,9) valamiféle földi boldogságra jut, de ezek közé csakis JT kerülhetnek, mindenki más a "második halál" áldozata lesz, vagyis elpusztul.
Ez a tanítás az üdvösség-üzenet teljes eltorzítása. 1 Tim. 2,4 szerint "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson". A "második halál" Szent Jánosnál a kárhozat. Hitünk szerint nincs "két osztályos" üdvösség (hogy egyesek teljesen céIbaérnek, mások csak részben). A feltámadás mindannyiunk végső sorsa, csak egyesek számára az élet feltámadása, mások számára az ítélet feltámadása lesz (vö. Jn 5,29).

7. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat?

1. JT elsősorban a végidőről szóló tanításaikról ismertek. A világvégét előbb 1914-re, később 1925-re, majd 1975-re, végül 1984-re tették, mostanában pedig (immár óvatosabban) 2000 "körüli" időről beszélnek.
Minden keresztény vallja, hogy Krisztus eljön majd ítélni élőket és holtakat, de az időpontra vonatkozólag maga Jézus mondta: "Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya" (Mk 13,32).

Ami a be nem vált jósolgatásokat illeti, JT elfeledkeznek a Szentírás ítéletéről: "ha egy próféta az Úr nevében jövendöl, de az nem teljesedik be, azt nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában" (Más Törv: 18,22). Vagyis hamis prófétálásról van itt szó, pontosan úgy, ahogy Jézus megjövendölte: "Támadnak majd hamis próféták" (Mt 24,24).

JT a földre, Harmageddonba helyezik a végítéletet. Jel 16,16-ban szerepel ez a szó, Har-Megiddó, vagyis Megiddó hegye, de Szent Jánosnál csupán jelképe annak, hogy Krisztus legyőz minden istenellenes erőt. A Jelenések könyve nem menetrend, pontos hely- és időmegjelölésekkel, hanem látomás a történelem egészéről és a történelmen túli végcélról.

2. Ami Isten nevét illeti, a JHVH betűk kiejtése Jáhve volt. Ez a név azt jelenti: Én vagyok, aki (veletek) vagyok, de nem egyetlen név még az ÓSZ-ben sem. Az ÚSZ-ben pedig sehol sem fordul elő (ezért JT jogtalanul helyezik el annak szövegében). Jézus sem használja, a Jáhve nevet az Atya névbe sűríti. A Mi atyánkban épp azt kérjük, szenteltessék meg az Atya neve! Számunkra már a Jézus név válik a legfontosabbá: "Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, földön, alvilágban és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!" (Fil 2,10).

3. Igaz, hogy az egész biblia Szentírás és Isten szava, de Krisztus-központú, tehát nem lehet végső mérce az, amit az ÓSZ közöl. Az üdvösség-történetben fokozatosan tárul fel Isten tanítása, ezt a fokozatosságot szem előtt kell tartanunk. Másrészt a szentírók koruk gyermekei, ezt figyelembe kell venni az Írások értelmezésénél.

8. Mivel keltenek ellenszenvet?

JT a következő utasítást hordozzák magukkal: "Mint istenfélő keresztyén, kérem ezúton, hogy testembe semmi esetre és semmi formában és semmikor vért ne adjanak". Mindez, úgymond, "Jehova Isten akaratából" történik. Igaz, a lélek a testben "egy a vérrel" (Lev 17,11), egy, de nem azonos. A lelket a vérrel azonosítani ugyanolyan tévedés, mintha valaki az elektromos áramot a vezetékkel azonosítja. A vérátömlesztés megtagadása nem fér össze a szeretet főparancsával. Mint ahogy a keresztény közösségek elleni gyűlölködés sem.

9. Hányan vannak?

A mozgalom tagjainak száma a világon mintegy két és fél millió, Magyarországon: húszezer.

10. Hogyan térítenek?

Módszereiket tapasztalatból is ismerjük. Legváratlanabb időpontokban becsöngetnek a lakóházainkba, utcán, parkokban leszólítják a járókelőket, rátukmálják a gyanútlanokra kiadványaikat. Ügyesen kiforgatják a Szentírást, ugyanakkor a ma zajló háborúkat, ma előforduló nyomorúságokat mint az ajtónk előtt álló világvége biztos jeleit értelmezik. Innen már csak egy lépés a fenyegetés: Ha nem térsz meg hozzánk, akkor nem lesz részed Isten királyságában, sőt elpusztulsz. Ez a fenyegetés nem fér össze az evangéliummal. Egyházunk az Úr Jézus módszerét igyekszik követni, aki tiszteli az emberek szabadságát. Nyitott szívvel hirdetjük Krisztus tanítását Jehovás testvérink felé is, hiszen az üdvösség ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Előttük is.  


Forrás: www.ujno.sk

Ez az írás a szlovákiai Új Nő című újságból van.

A JEHOVA TANÚI 

Ezt a szektát 1879-ben Charles T. Russel (1852—1916), vándor prédikátor az Egyesült Államokban alapította. A szekta mai vezetője a 74 éves Milton Henschel (2003. március 22-én meghalt, ez a cikk korábban íródott - a honlap szerk.). Székhelye New York Brooklyn negyedében van. A szekta tanítása: A Jehova tanúi hisznek a rövidesen bekövetkező világ végében, amelyet kizárólag ők fognak túlélni. A Jehova tanúi szigorú hierarchikus rendszerben élnek. Minden tag heti húsz órában köteles a szektát szolgálni, az Őrtorony című lapot árusítani, vagy házról házra járva missziós tevékenységet folytatni. A Jehova tanúi számára tilos a sportolás, a szexuális élvezet és mindenféle hazárdjáték. A világon mintegy 4,4 millió Jehova tanúja él (1987-ig közéjük tartozott Michael Jackson is).
A Jehova tanúi nevüket a „Jehova“ istennévből vezetik le, amely Kr. u. 1100 körül keletkezett és a bibliai istennévnek helytelen kiejtésen alapuló változata (a helyes kiejtés: Jahve). Ezt az istennevet a zsidók soha nem használták, csak a nem zsidók körében vált használatossá. A Jehova tanúi a bibliai szövegekbe a maguk hiedelmeit olvassák bele. Például Jézusnak híres mondata, „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban“ szerintük így hangzik: „Bizony mondom nektek ma: velem leszel a paradicsomban.“ Ennek az a célja, hogy Jézus Krisztus eljövetelét és ezeréves uralmát a földön a kereszthaláltól minél távolabbi időre tegyék át. Hitük szerint az ezeréves országot katasztrófa előzi meg, amely elől csak híveik menekülhetnek meg: az üdvösséget közülük is csak 144000 érheti el, a többi igaz hívő itt a földön fog élni örökké paradicsomi boldogságban, mindenki más elpusztul.
Nem ismerik el Krisztus istenségét, csak a legnagyobb embernek tartják, aki valaha élt. Ebből következik, hogy a Szentháromságot sem ismerik el. A gyermekek keresztelését érvénytelennek tartják, de az általuk alkalmazott alámerítésnek sem tulajdonítanak bűntörlő erőt, az csupán annak kifejezése, hogy Jehova akaratát fogják tanúsítani.
A templomokat elvetik, mint olyan helyeket, ahol bálványimádás folyik. Pogány szokásnak tartják a karácsony ünnepét. Nem ünneplik a vasárnapot.
A polgári házasságot érvényesnek tartják, és azt tetszőleges számban meg lehet ismételni a Királyság termében. Tilos számukra a katonai szolgálat, a politikai választásokban való részvétel, nem dohányozhatnak, nem fogyaszthatnak vért tartalmazó ételeket, tilos számukra a vérátömlesztés és a szervátültetés. Ezt ők az ószövetségnek vérrel kapcsolatos előírásai miatt tiltják. Velük szemben a keresztények azonban azt vallják: ezek az előírások éppen azok közé tartoznak, amelyek érvényüket vesztették Jézus Krisztus által, mert ő levett az emberekről minden előírást, kényszert, ami megakadályoz bennünket abban, hogy igazán szabadok legyünk. Viszont Jézus oly mértékben volt szabad, hogy még az életét is odaadhatta, vérét is kionthatta — szeretetből. A keresztények ezért a vérátömlesztést a felebaráti szeretet korszerű cselekedetének tartják.

 

ÉVA TÖRTÉNETE

 

 

Éva arca szomorú: öccse két évvel ezelőtt csatlakozott a jehovistákhoz. — Péter harmincéves volt, amikor Jehova térítői bekopogtak az ajtaján. Amikor tudomást szereztünk a dologról, már késő volt. A legjobban a gyerekeiket sajnálom, mert elvették az ünnepeiket. Nem kapnak ajándékot, mert a jehovisták szerint az ajándék nem a szeretet jele. Nem ünnepelnek sem névnapot, sem születésnapot, és karácsonykor elmarad a gyertyagyújtás. Jehova tanúinak nagyon hatásos fegyverük van: a Biblia. Úton-útfélen azzal érvelnek. A legegyszerűbb kérdésre is Mózes vagy Máté szavaival válaszolnak. A „hírnökök“ amúgy udvarias emberek. Ha szívesen fogadjuk őket, mindjárt elmesélik, hogy én és te, mi vagyunk a legjobbak a világon: a kiválasztottak. A többiek pedig a sátán gyermekei. A szeretetről szónokolnak, miközben csak azt fogadják el, aki az ő hitüket vallja! Emiatt szakadék támad gyerek és szülő között: a gyerek megtagadja szülőjét, mert az nem tér át az ő hitére. Nem egy fiatal kilép a munkahelyéről, hogy szabadabban téríthessen. Ismerek egy fiatal lányt, óvónőként dolgozott: a testvérek rábeszélték, hogy hagyja ott az állását. Hihetetlen érzékkel elsősorban a gyöngébbeket keresik meg: az elváltakat, a magányosakat, a kispénzűeket, a betegeket. Meghallgatják a gondjaikat, gyakorlati tanácsokat adnak, kisebb-nagyobb anyagi segítséget nyújtanak. Sikerük titka: törődnek az emberrel — s ezzel „megkaparintják“ a lelkét.

 

NEM KELL A VÉR! A Jehova tanúi elutasítják a véradást, vérátömlesztést. „Bár az orvos azt állítja, hogy a vérátömlesztés megmenti a gyermeketek életét, nektek mégis határozottan el kell utasítanotok. Magatokért s a gyermeketekért. Mert Jehovához fűződő kapcsolatotokat jobban tisztelitek, mint az élet bármilyen állítólagos meghosszabbítását az Isten törvényének megszegése árán“ — írja útmutató kis könyvecskéjük. A Jehova tanúi nem csupán a vérátömlesztést utasítják el, hanem egyéb vérkészítmények (például albumin, gamma-globulin, hiperimmunsavó) befogadását is. Sőt saját vérüket sem hajlandóak befogadni autotranszfúzió útján, mert az már egyszer elhagyta a szervezetet. Az orvosok ezt általában tudomásul veszik (a betegnek joga van döntenie a testéről) — és a modern gyógymódok lehetővé teszik a vérátömlesztés elkerülését. A Jehova tanúi más gyógyítási módokat nem elleneznek, így orvosok általában más, kevésbé elterjedt módszereket alkalmaznak. (Csak a szülés közbeni vércserét nem tudják másként megoldani.) Más megítélés alá esik, ha a szülők nem engedélyezik gyermeküknek a vérátömlesztést. A szülők ugyanis nem rendelkezhetnek gyermekük életével. Ellenkezőleg: kötelességük gyermekük életét védeni. Így az orvos nem veheti figyelembe akaratukat.


Jehova Tanúi – bevezető ismertető

A cikk az Apológia oldalán elérhető!


Megérteni Jehova Tanúit

A cikk az Apológia oldalán elérhető!


 Egy minden bizonnyal jehovistával készült riport a Videa-ról, bár a hivatalos jehovista tanoktól némileg eltérő dolgokat magyaráz, valószínűleg a jehovistákon belül is valamiféle elfajzás lehet.


 A YouTube video-adattárban találtam egy érdekes video-t, ahol az elvileg békés jehovisták kicsit feldühődnek, amikor megdobálják őket: http://www.youtube.com/watch?v=q-oNx3-Qpno . Hát igen, könnyen járhat így, aki térítgeti a jónépet. 

Jehova Tanúinak kifigurázása: http://www.youtube.com/watch?v=LBON5G8PXE8&mode=related&search=


Dokumentumfilm Jehova Tanúiról (magyar alámondással)

http://video.google.com/videoplay?docid=-5534313825007224626&q=duration%3Along+is%3Afree


Pesty László műsora Jehova Tanúiról: http://www.pestylaszlo.com/filmek_hun.php?video=szektak.flv (a dokumentumfilm első fele a szcientológiával foglalkozik, a második fele már a Jehova Tanúival)


 Linkek

Az Őrtorony Társulat hivatalos weblapja, azaz Jehova Tanúinak központi lapja (angol nyelvű): www.watchtower.org

Az Őrtorony Társulat hivatalos weblapjának magyar változata: www.watchtower.org/languages/h/index.html

Ex-Jehova tanúja honlap: www.exjt.hu

A Szentháromságtan az őrtorony szerint: www.apologia.hu/religion/jw-trinity.html

Volt tagok tapasztalatai:

Raymond Franz: www.apologia.hu/religion/jw-franz.html

Tom Cabeen: www.apologia.hu/religion/jw-cabeen.html

Jim Penton: www.apologia.hu/religion/jw-penton.html 

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG