Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
A szekták, mint az önfeladás stációi

Az Empiria Magazin - Kuliffay Hanna írása.

TAGADD MEG A VILÁGOT ÉS GYERE KÖZÉNK

 

 A holttestek a tűző napon, a dzsungel gőzölgő párájában, rovarmillióktól ellepve, mocsári patkányoktól megcsócsálva felismerhetetlenségig eltorzultak. Az arcok felpüffedtek, a karaktervonások elmosódtak.  Megszűnt a különbség férfi és nő, fehér és fekete, öreg és fiatal között.  A 908 holttest közül 248-at lehetetlen volt azonosítani. 210 gyermek közül  65 bébi-koporsóban is elfért. Névtelenül, senki által nem siratva tűntek el a világból, mintha itt se jártak volna. Az azonosított holtak közül 300 földi maradványaiért senki se jelentkezett, temetésüket senki se vállalta. Hosszas huza-vona után a kaliforniai Oakland város engedélyezte, hogy tömegsírt nyissanak számukra, ahol 1979 tavaszán, fél évvel önkéntes halálvállalásuk után végre nyugalomra találtak. A próféta Jim Jones holttestét elégették, hamvait szétszórták a Csendes Óceán fölött.

Az Egyesült Államokból  Guyanába, Jonestownba áttelepült People’s Temple (A nép temploma) nevű totális jellegű szekta az önkéntes tömeghalált vállalva hagyta itt a bűnös világot, magával vive a sírba bizarr hitvilágát, rituális szokásait, fanatizmusát.  Akik 1978-ig nem vették komolyan a szektakérdést, köztük az illetékes amerikai kormányszervek és helyi politikusok, azok az esemény kapcsán rákenyszerültek, hogy szembenézzenek a problémával. A tragédia megrázta és szorongással töltötte el Amerikát és megdöbbentette a világot. Milliók számára teljesen érthetetlennek tűnt, hogy a tudomány és technológia rohamos fejlődése, a tömegkommunikáció világot behálózó térhódítása és az általános műveltségi színvonal fokozatos emelkedése ellenére továbbra is létezik, sőt egyes fejlett, keresztény kultúrájú országokban virágzik a totális szektarianizmus.

A People’s Temple esete természetesen a legkirívóbb példa az elfajult fanatizmusra, mégis elkerülhetetlenül felveti a kérdést, előfordulhat-e hasonló eset? Jim Jones követőinek “forradalmi tanúságtételként” vagyis nyilvános hitvallásként az életüket kellett áldozniuk. A többség önként vállalkozott rá. Az anyák maguk itatták meg gyümölcslébe kevert méreggel gyermekeiket. Csak kevesen próbáltak ellenállni, - még kevesebben menekülni. Velük golyó vagy injekcióstű végzett. A mérget keverő ápolónők, az orvos és a tábor fegyveres védői nemcsak végrehajtói voltak prófétájuk rendelkezésének, hanem utolsókként maguk is vállalták a halált.

A tragédia tömegeket rázott meg és gondolkoztatott el. De vajon vontak-e le bárminemű következtetést maguk a szektások, akikhez oly nehezen hatol el józan ész és értelem? Vajon realizálták-e híveik iránti felelősségüket a messiások, próféták, hittérítők, guruk? Aggódó, tehetetlenül vergődő szülők, rokonok, barátok hada reménykedett, a Jonestown tragédia hatására megszűnnek a különböző vallási kommunák, elvesztik varázsukat az excentrikus gyülekezetek és hitelüket vesztik a mágikus szemfényvesztők, lelki terroristák.  Feltámadt a remény,  talán mégis csak visszakapják elveszettnek hitt szeretteiket.

Az emberi lelkivilág azonban kiismerhetetlenebb és komplexebb, mint gondolnánk. Az emberi hiszékenységgel való visszaélések többszöri leleplezése és a Jonestown-eset széleskörű nyilvánossága ellenére továbbra is akadnak naív  lelkek, akik a nyájhoz akarnak tartozni.  Következésképpen mindig lesznek, akik ezt kihasználva kezükbe veszik a pásztorbotot – és később fejükre illesztik az aranykoronát. (A szekták ugyanis, akárcsak a fővallások, mind aranybányák: országhatárokat nem ismerő, adófizetéstől mentes milliárdos üzleti vállalkozások.) 

A szekta-fenomén végig kíséri írott történelmünket, akárcsak a társadalom részéről iránta megnyilvánuló ellenérzések, zaklatások és üldözések különböző megnyilvánulásai. A szekták azért alakulnak, mert kritikusak a mindenkori társadalmi rendszerrel és az (éppen) uralkodó vallással szemben. Mivel egyiket se tudják megreformálni vagy megdönteni, teljesen új világot kínálnak helyette. Jim Jones a gazdasági egyenlőtlenség és a  rasszizmus mindennapi megnyilvánulásainak ellenzőjeként alapította meg Kaliforniában gyülekezetét, amelybe  (és itt lehet homlokot ráncolni) fehér hívei mellé vezető pozicióba zsidókat, az alárendelt követők közé pedig feketéket, latinokat és mulattokat is befogadott, - mint hirdette,  az “igaz testvériség” égisze alatt.

 

IZMUSOK DIADALA

 

        A szekták, akár a keleti misztikus vallások sajátos interpretálói, akár a keresztény vallás tanainak variálói, akár különböző izmusok összekovácsolói,  (idealizmus, szocializmus, puritanizmus, abszolutizmus, aszkétizmus, pacifizmus) valójában ismert alaptételek  hirdetői. Kivétel nélkül azt állítják, kizárólagos birtokosai az igaz hitnek és felsőbbrendűek más vallási csoportosulásokhoz képest. Természetesen az ő prófétájuk, mennyei küldöttjük, gurujuk, igehirdetőjük az igazsághoz vezető út egyetlen ismerője.  Emellett mind millenisták.

A millenizmusnak évezredes hagyományai vannak. Alapgondolata szerint az emberiség történelme előre megírt forgatókönyv szerint bonyolódik és tart a kataklizmus, Krisztus második eljövetele felé, ami 1000 éves földi uralmának kezdetét jelenti. A millenisták szerint csak kétféle ember létezik: jó és rossz. A jók elnyerik jutalmukat  és részesei lesznek Krisztus új országának, míg a rosszak megkezdik büntetésüket a pokolban. Hogy mikorra várható a második eljövetel, az szektánként változó.

         A XIX. század eleji mormonok, - akárcsak az apostolok és a korai keresztények –  generációkon keresztül a saját életükben várták a Messiás visszatértét, - ezért is nevezték el felekezetüket Latter Day Saints-nek, vagyis a Végső Nap Szentjeinek. A Jehova Witnesses (Jehova Tanúi) megalakulása óta más és más időpontokat jelölt meg, rutinosan egyre messzebb kitólva a világ vége eljövetelét, mikor sorozatosan nem következett be.

        Ingerson Scofiels és hívei a diszpenzionalisták, a huszadik század végére jósolják az Armageddon bekövetkeztét: Bill Graham, a leghíresebb (és legszíntelenebb, legunalmasabb)  amerikai evangélista,  már 1971-ben úgy nyilatkozott: “Minden jel arra mutat, Jézus Krisztus közvetlen az ajtóban áll.”  (Érdekes módon tekintélyéből mit se vont le hatalmas melléfogása, amit nyilvánosan fölemlegetni, esetleg számonkérni természetesen nem illik.) Pat Robertson, az égiekkel állandó összeköttetésben álló önjelölt próféta évekkel ezelőtt a televizió képernyőjén jelentette be: “Minden a helyén van, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a nagy esemény. Az ősz beálltával Ezekiel próféta jóslata beteljesedik.”

 

KRISZTUS, BUDDHA, MARX ÉS LENIN EGY SZEMÉLYBEN

 

          A millenista szekták  egyben  messiánikusak is.  Mivel az emberiség önmaga nem képes jó útra térni, Isten útmutatókat küld számukra, hol fia személyében, (aki maga is isteni származású), hol próféták, guruk, mártírok, megszállott prédikátorok, szent küldöttek személyében, akiknek a hívek feltétel nélküli és teljes odaadással tartoznak. Hogy mivel jár pontosan a feltétel  nélküli odaadás, az megint csak szektánkként változó. Egyesek – szerzetesi mintára – családjukat és előző életüket megtagadva, nevüket és egyéniségüket feladva, a világtól teljesen elzárva  robotként szolgálnak. Mások világiak maradnak és két-három munkát is vállalva a végkimerülés határáig dolgoznak, de lemondanak minden tulajdonjogukról, - anyagi vonalon erősítve a közösséget.

          Vannak, akik (paródiába illően) 14-16 órat koldulnak a megvetett és kárhozatra ítélt máshitűektől, mások prostituáltként próbálnak új híveket és támogatókat szerezni a gyülekezet számára.  Sokan térítőként települnek idegen országokba vagy akár más földrészre is. Akiktől azt kívánják, hajlandók lemondani szülői jogaikról a szekta érdekében: gyermekeiket a közösség neveli, a próféta irányítása és döntései alapján.

          A szekták többsége szexuális önmegtartóztatást* követel híveitől, a mormonok viszont poligámiát.**  Egyes vezetők, mint Jim Jones is, szexuális absztinenciát a hívek számára, de személyének szóló szexuális szolgálatot és teljes szexuális szubordinációt az egyházi hierarchia csúcsán álló vezetőktől, - nőktől és férfiaktól egyaránt.

          A teljes odaadás mértékét továbbá kimeríti a feltétel nélküli hit és bizalom a prófétában, minden szavában, minden döntésében. Jim Jonesról köztudott volt, hogy 40 szektatagot támasztott fel halottaiból. Mágikus pillantásának hatására a vakok látók  lettek, a bénák pedig járni kezdtek. Számtalan hívőt gyógyított ki végzetesnek diagnosztizált rákos állapotából – a túlburjánzott sejttömegeket rituális szertartás keretében “kikényszerítette” a betegekből.

          Mikor Jim Jones önmagát Krisztus, Buddha, Marx és Lenin reinkarnációjának hirdette, hívei nem hogy kétségektől zaklatottan elfordultak volna tőle, de semmi kivetnivalót nem találtak benne. Innen már csak egy lépés volt, hogy istennek vallja magát. Mi sem lehet találóbb erre vonatkoztatva Egon Larsen, neves író-publicista szavainál: “Aki egyetlen abszurdumot képes elhinni, az utána az összeset elhiszi.” 

          Jim Jones társadalmi elismertségét jellemezte, hogy 1975-ben elnyerte a Legkiválóbb Amerikai Egyházatya megtisztelő címet, 1977-ben pedig, csak egy évvel a tömeggyilkosság tragédiáját megelőzően, a Martin Luther King Jr. Emberbaráti Díjat”. Ha előzőleg fel is merültek kétségek hívei körében, ezek a kitüntetések nyilván elfojtották.

          A  próféta remény a kétségbeesésben, útmutató a káoszban, biztos fogódzó az örvenylő mélységek, a bűntenger felett. Éppen ezert tévedhetetlen, csalhatatlan és nem utolsó sorban földöntúli képességekkel bír. Egyes esetekben a tanítványai és hívei ruházzák fel lelki vezetőjüket extrém tulajdonságokkal, amiket ő később felvállal,  - így fokozva a belévetett bizalmat. Más esetekben egy karizmatikus egyéniség maga ruházza fel magát természetfölötti tulajdonságokkal, így szerezve követőket és később korlátlan hatalmat. Ha a kétirányú folyamat ki is mutatható, a pillanatot még senkinek se sikerült nyakoncsípni, mikor a próféta arra  a pontra jut,  ő maga is hinni kezd messiánikus mivoltában.

          Jim Jonesról kezdetben hívei terjesztettek rendkívüli történeteket, később ő maga kreált néhányat. Mikor paranoiája már ugyancsak erőt vett rajta, azt állította, ellenségei rálőttek, de a golyó nem fogta, - sértetlen maradt. Bizonyítékként egy véres inget produkált, golyó ütötte lyukakkal. Ahogy fokozódott a csodavárás körülötte, úgy szélesítette ki  rendkívüli tulajdonságainak körét, amivel párhuzamosan nehezedett rá a bizonyítás egyre növekvő terhe. Ördögi kör, amiből egyre lehetetlenebb kiugrani. Mikor isteni mivoltának nyomasztó tudata eluralkodott rajta, Jones önkényeskedése, szadizmusa, szexuális aberrációja is rohamosan fokozódott.  Hívei azonban meg se próbálták lekényszeríteni a trónusról.

 

MINDENFÉLE  FÉLŐRÜLTEK

 

         Valójában a hívek nem engedhetik leszállni a profétát a trónusról, mert ha megürülne, ők maguk sem ülhetnének tovább a lépcsőjén, – fel kellene adni kiváltságos státuszukat, amely megkülönbözteti  és az átlagember fölé emeli őket. A szektások (és számos ortodox vallás híveinek) hite szerint az isteni küldöttön keresztül birtokosai a különleges spirituális hatalomnak, amely a túlvilág örököseivé teszi őket.

 

        A szektások felsőbbrendűségi tudatuk ellenére se rekesztenek ki senkit. Bárki csatlakozhat  hozzájuk, aki elfogadja dogmáikat  és aláveti magát a szabályzatoknak,  - vagyis  ha megtagadja előző énjét és életét. Ennek oka, hogy a szekták számára nincs értéktelen, vagyis a közösség számára haszontalan ember. A fizikailag vagy szellemileg korlátoltak is befoghatók, ha másra nem, koldulásra. Volt szektatagok állítása szerint a nagyvárosok utcáin télen-nyáron napi 14-16 órát kéregető szerencsétlenek évi átlagban 25 ezer dollárt is összeszednek.

 

        Kik a tipikus szekta tagok?  A közhit szerint, természetesen alaposan leegyszerűsítve, “mindenféle félőrültek”. Szakemberek szerint azonban sokkal inkább az élet mindennapi problémái elől menekülő, sokszor idealista fiatalok, akik szenvedhetnek magánytól, túlzott versenyszellemtől, faji- és vallási előítélektől, szociális diferenciáltságtól,  - vagyis az élet (valójában reálisan felmért) kilátástalanságától. Van köztük, akikben túlteng  az önzetlenség és segítőkészség, - legfőbb álmuk, hogy valakinek szüksége legyen rájuk. Mások bizonytalanság érzetükben, céltalanságukban szervezett és irányított közösséghez akarnak tartozni. Ez az úgy nevezett nyájszellem, ami örök időkre munkát biztosít a püspököknek és  tábornokoknak.

        Ugyanakkor a hit illetve a vallásosság, mint annyi minden más lehet addictive. "Az addictive (túlzott függőségi viszonyra hajlamos, K. H.) egyéniségek  jellemzője egy bizonyos minden-vagy-semmi, jó-vagy-rossz gondolkodásmód. Valamiben száz százalékosan hinni valójában gyermekded állapot, amely szorongásos neurózist és más pszichológiai zavarokat idézhet elő a személyes fejlődés rovására." írja C. D. Davis, Ph.D. a Sokféle út, egy utazás című könyvében.  A szekta fanatizmustól illetve a vallási hóborttól, sőt vallási tébolytól megszabadulni éppen olyan nehéz, mint az alkohol, nikotin vagy kábítószer mániától.       

       John Clark, amerikai pszichológus szerint a szektatagok közel 60%-a krónikus érzelmi kiegyensúlyozatlansággal, lelki válságokkal küszködő egyén. Ők az úgynevezett kereső-kutató típusok, akik mindent megtesznek, hogy azonosulni tudjanak egy mágikus hitvilággal, ami betölti az életüket. Többségüknek identitás-problémája is van, aminek következtében más személlyé akarnak válni, és éppen ez az, amit a szekták igérnek. Megújult  egyéniséget, valódi célokat, tartalmas életformát, egy teljesen más világot.  A felállított szigorú korlátok ellenére a szektához (rendhez, kolostorhoz, kibuchoz) való csatlakozás egyfajta megkönnyebbülést, felszabadulás érzetet is kelt, hiszen megszünteti többek között a felelősségvállalás és a döntéshozatal sokak számára elviselhetetlenül nehéz terhét. 

          A közhittel ellentétben százalékosan nem magas a tényleges pszichopaták és skizofrének száma a szektákban. A veszély inkább abban áll, a vezéregyéniségek pozícióba jutva visszaélhetnek abszolut hatalmukkal. Tragikus módon, bár nem minden iróniától mentesen éppen azok esnek áldozatukká, akiktől teljhatalmú megbizatásukat kapták.

 BEVÁLT  METÓDUS 

A szektarianizmus elsődleges áldozatai maguk a szektatagok. Bár vannak, akik pozitívan értékelik szektabeli tapasztalataikat, sokkal többen állítják, hogy érzelmileg, anyagilag és fizikailag kizsigerelték őket, visszaéltek kiszolgáltatottságukkal, jóhiszeműségükkel. A szekták kötelékéből kiszakadó néhai hívek közül egyesek elborzasztó beszámolókkal árasztották el a pszichológusok rendelőit és a sajtót: történetekkel, amelyek fizikai és lelki erőszakról, éheztetésről, kényszermunkáról, pszichológiai terrorról számoltak be. Az esetek közül számos dokumentált, - orvosi papírokkal vagy éppen halotti bizonyítvánnyal.

          A szekták bevált metódusa – test-, és gondolatkontroll, pszichológiai manipuláció (bűntudatkeltés, külvilágtól való izoláció, megtörés, személyiség torzítás), totális függőségi viszonyba kényszerítés, nyilvános penitencia stb. kombinatív alkalmazása – az ex-szektások többségénél életre szóló nyomot hagy.***  A leggyakoribb lélektani eltorzulásként  depresszió, csökkentett szellemi teljesítmény, dekoncentráltság, paranoia, alvás zavarok, impotencia és általános  elidegenedés lépnek fel. Még azokban az esetekben is, mikor a szektatagok önként vetették alá magukat a testi-lelki terrornak új egyéniségük kialakítása érdekében, hosszú távú  negatív hatások jelentkeztek. Volt szektások visszatérése a  mindennapi életbe többnyire csak hosszas pszichoterápiai kezelés után válik lehetővé.

          Joggal merül fel a kérdés, veszélyesek-e a szekták a társadalom egészére nézve? A szektatagoknak - a katolikus rendházba vagy kolostorba való belépéshez hasonlóan, - nemcsak a saját énjüket kell megtagadniuk, de a szüleiket, testvéreiket, esetleges házastársukat is. Meg kell szakítaniuk a rendszeres kapcsolatot minden rokonukkal, barátjukkal, szomszédjukkal. Meg kell ölniük legalapvetőbb emberi érzelmeiket. Ennek során komoly lelki sérüléseket okoznak közvetlen környezetüknek.  Különösen tragikus azoknak a  szülőknek a  helyzete, akik amellett, hogy aggódva hiányolják szektánssá lett gyermekeiket, sok esetben magukat vádolják az  elvesztésükért, - ráadásul a társadalom is hibáztatja őket. 

Az általános (felületes) szemlélet szerint a szektatagok a társadalom perifériájára szorult, abnormális, mániákus  egyének, akik maguk mennek a sorsuk elé, és így meg is érdemlik a végzetüket. Sokan hihetetlennek tartják, hogy művelt, normális u.n. jó családból való fiatalok is áldozatul esnek a hittérítők mézesmadzagjának. A szakirodalom szerint azonban ez is előfordul, sőt. Jóval gyakrabban történik meg, mint gondolnánk, hogy fiatalok  a rájuk jellemző mindent tagadás egyik végletéből bizonyos körülmények hatására hirtelen átesnek a mindent elfogadás másik végletébe.  Ugyanakkor újabb kutatások szerint genetikai és biológiai tényezőknek is determinális  szerepük van a szélsőségekhez való vonzódást, túlzásokra való hajlamot illetően.  

          A szektatagok túlnyomó többsége fiatal.  A dogmatikus vallásokban nevelkedett, a mértéktelenségre hajlamos, önbecsülés híján levő, toleranciára képtelen és fokozott bűntudattal rendelkező egyének könnyebben kerülnek a szekták bűvkörébe. A térítők kezére játszik a fiatalok járatlansága  az egyetemes vallástörténetben és vallásfilozófiában, (emiatt hiszik el a kiváltságosság és az egy igaz út teóriáit) valamint az analitikus-összehasonlító gondolkodásmód, illetve az absztrakciós készség hiánya, - aminek a Biblia szószerint vétele a következménye.  Szintén befolyásoló tényező az  önismeret és élettapasztalat hiánya.

 

ÁLMODÓK ÉS CSODAVÁRÓK

 

A szektáknak az egyén ellen elkövetett  visszaélései és család bomlasztó tevékenysége veszélyes lehet a társadalom egészére nézve. Befolyásuk azonban a mindenkori politikai-gazdasági helyzettől és más kulturális hatásoktól függő és így hol csökken, hol erősödik. Az USA-ban különösen megnövekedett a taglétszámuk a 30-as évek depressziójának  és a 60-as évek túlzásait követő kiábrándultság idején. Újabb hullám volt tapasztalható a 80-as évek végén a fokozódó gazdasági nehézségek reakciójaként.

A világgazdasági problémák begyűrűzése és a demokratizálódási folyamatok következményeként (a vallászabadság törvényesítésével) a szektarianizmus növekvő térhódítása  volt tapasztalható a Szovjetúnió és a közép-kelet-európai országok területén. A New York Times szerint  már 1982-ben feltűntek a Hare Krishna borotváltfejű, narancsszín-köntösű misszionáriusai a Szovjetúnióban. A totális jellegű szekta (saját és néhány szakember megítélése szerint is vallás) a világtól való teljes elfordulást követeli híveitől, a “sátánimádó  külvilág” teljes megtagadását. Tagjai (rendházakhoz, kolostorokhoz, kibucokhoz hasonlóan) kommunákban élnek, ahol minden pillanatuk meghatározott, minden cselekedetük ellenőrzött és irányított. Heti 55 órát töltenek a “bűnös gondolatok“ kirekesztésével: imádság, kántálás, meditáció, liturgikus szertartások, nyilvános bűnbánat, vezeklés és újabb kántálás: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna! Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna!

Korunk társadalmi megosztottsága, korlátozott lehetőségei, erkölcsi kétségei, hipokrizmusa, erőszakos (negatív) kulturális trendhatásai, a család felbomlása, valamint a tradicionális vallásokból való kiábrándultság mind több fiatalt sodornak a szekták feszülő hálóiba. Kifogott halnak lenni kényelmesebb és egyszerűbb a helyzet tudatos felmérésénél és az önálló felelősség vállalásnál.  Gyermekként természetes, hogy hiszünk a mesékben, a Mikulásban, az égi gondviselésben, a csodákban.  A felnőtté válás folyamata, hogy fel kell adnunk biztonságot jelentő hitvilágunkat: át kell lépnünk a realitás világába. Ez sokunknak nagyon nehéz, vagy éppenséggel lehetetlen. “Lélekben nagyon sokan mindvégig álmodók és csodavárók maradunk.” Tudomásul kell azonban venni, az illúziók világa  éppen olyan kiméletlen és veszélyes lehet, mint maga a valóság.                                                                   

A korai keresztény szekták fő ideológusa, szent Pál azt írta a Korinthusiaknak:  “Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik.”   

**  A fiatal, XIX. századi amerikai eredetű (laposkúszásban vallássá avanzsáló) mormon szekta a többnejűség  gyakorló híve. A mormonok az eredeti héber  tanok és a bibliai pátriárkák követőiként vallják: "A többnejűség  az Istenhez hasonlóvá válás elengedhetetlen tapasztalati feltétele, mivel (ó-héber iratok szerint) Istennek is több felesége volt". (Idézet Anne Wilde, Salt Lake City-ben (és polygámiában) élő szerzőtől.)

*** Mielőtt túlzottan megbotránkoznánk, ne feledjük, ezek a metódusok, szabályok, hitébresztő eszközök más totalitárius vallási közösségek, tehát szerzetesrendek, kolostorok, remeteségek, kommunák, zárdák  számára sem ismeretlenek, éppencsak a társadalmi elfogadottság, esetleg a csodálat és megszokás  rózsaszín szemüvegén keresztül nézve nemhogy visszataszítóak, de pozitív benyomást keltenek a keresztény hívő számára. Valójában minden túlzásba vihető. A hitvallás véglete a Kálvária. A bőjtölésé anorexia nervosa. A szexuális absztinenciáé a cölibáció vagy éppen az önkéntes kasztráció.  Íme még néhány történelmi vallással kapcsolatos, mélyen elgondolkoztató szó: Aszkéta. Szent. Megszállott. Zelóta. Anakoréta. Stylita. (Oszlopszent) Prostratio. Ördögűzés. Circumcisio. Vezeklés. Stigmata. Fogadalom. Zarándoklat. Vigilia. Vizionálás.  Gyermekáldozat. (Kötelező) szilencium. Penitencia. Vértanúság.

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168