Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szcientológia Egyháza

Sokféle irományt teszek közzé az adott szektára vonatkozó modulban. A különféle irományok között egy vízszintes egyenes vonal szab határt.

Forrás: www.nethirlap.hu,

 Idézet egy hívő embertől

A Szcientológia...(Avagy a Szcientológia Egyháza)

 

A szcientológia alapítója Lafayette Run Hubbard (1911-1986). Amerikai hajóstiszt, aki több egyetemen is szerencsét próbált, írni kezdett, főleg a tudományos-fantasztikus művek műfajában, míg végül ötleteiből vallást is alapított. Azt állította, többször is meghalt. Ezt nem tudni, de azt igen, hogy többször is ült adócsalásért. Közösségszervezése katonai mintát követ (vö. Sea-Org: tengerészeti szervezet). 1986. január 26-án halt meg.
Irányzatát először dianetikának nevezte, amely a felfogás átalakítására utal (a dianoia, vö. metanoia), majd szcientológiának (a scientia, tudomány latin szóból), közösségét, pedig Scientology Churchnek, mondjuk így: a Tudományológia Egyházának. A lélek átprogramozásának gondolatát egybeötvözte a tudományos-fantasztikus irodalom vélt eredményeivel, a lélékvándorlásnak a keleti vallásoktól kölcsönzött eszméjével és a szellemhit modern formáival. Hubbard elképzelése arra épül, hogy egy Xenu nevű bolygóról 35 milliárd éve "thetan-elemek", lélekdarabkák kerültek át a földre az emberekbe. A szcientológia ezeket a magvakat ébreszti fel a "tudat átalakításával ".
Hubbard szerint a dianetika az ember belső utazása, melynek célja az ember veleszületett képességeinek teljes visszaszerzése. Az ember így ki tud gyógyulni szorongásaiból, félelmeiből, a depresszióból, vagyis félénksége és kudarcai okából, és sikeres, erős személyiséggel rendelkező, a lét minden nehézségével szembenéző és azok fölött győzedelmeskedni képes ember lesz. Ehhez az ún. auditálás, a tudattalanban rejtőző képek, lelki sebek (az ún. engramok) felidézése, előbányászása vezet el. Hubbard gyógyulást igér a pszichoszomatikus (lelki eredetű) betegségekből is.
Hubbard hívei Jézust legfeljebb nagy gurunak tartják, de semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak neki. Emlegetik ugyan Istent és valamiféle Lelket (Thetan), azonban Istent nem tekintik személyes valóságnak, sokkal inkább -a New Age ideológiájának megfelelően afféle világegységben gondolkodnak, az emberi lelket e világegész részének tartják. Mivel nem fogadják el Istent és Jézust, jogtalanul használják az egyház megjelölést.
Hogyan fogadják a Szentírást? Nem tekintik kinyilatkoztatásnak, csupán az emberi elme adott időszakra szóló megnyilvánulásának. Még csak nem is hivatkoznak keresztény forrásokra.Nem nevezhetők keresztényeknek sem, hiszen nem hisznek a Szentháromságban s Jézust csupán embernek, tekintik.Ismernek ugyan néhány keresztény ihletésű szertartást, mint a keresztség (vagy inkább névadás), házasság, temetés ceremóniáját, amelyet "káplán"-nak nevezett személy végez, de mindez csak álca, semmi köze sincs a keresztény szertartásokhoz. A Church, Egyház elnevezés hangoztatása csak azt célozza, hogy az egyházakhoz hasonló adómentességet élvezhessenek és részesülhessenek azokból a forrásokból amelyekből a tulajdonképpeni egyházak merítenek.
A "régi korszak" képviselőjének tekintik a Katolikus Egyházat, amelynek legfeljebb csak szervezettsége lehet számukra némiképp példakép (vö. épp az "egyház" motívumát! ). A szcientológia feladja az üdvösségeszményt. Hangoztatja a lélekvándorlás eszméjét, de végső soron az ember evilági boldogulását, személyes kiteljesedését, az önmegvalósítás lehetőségét hirdeti, "az élet és a kommunikáció ismeretére és javítására" vállalkozik, épp ezzel arat sikert üzletemberek, sikerre vágyók, félresiklott egzisztenciák körében.Keresztény felfogás szerint a földi élet nem feltétlenül hoz kiteljesedést, másrészt Isten, Jézus Krisztuson keresztül szeemélyes halhatatlanságot igért minden embemek, mely az élet természetfölötti kiteljesedése lesz.
A szcientológia a "tudás tudománya" kíván lenni. Valójában nem tudományt ad, hanem egyféle sci-fire épül. Emellett az ún. ókori gnószticizmus is hatott tanaira, annak főleg modern változata, a teozófia, továbbá a spiritizmus, az Új Korszak ideológiája és távol-keleti vallások: a thetán Hubbardnál a hindu atmannak megfelelő, ami a világ-egésszel, a brahmannal azonos.
Hubbard tetszetős meséjével kapcsolatban, pedig tudnunk kell, hogy a természettudósok nem tudnak messzebbre visszamenni a kozmosz történetében, mint 15-20 milliárd év. Hogy "fény-magvacskák" kerültek a testbe, ezt már a gnószticizmus is tudni vélte. Nem volna egyszerűbb inkább egyedi lélekről, test-lélek egységéről beszélnünk? Ha máshonnan kerültek volna hozzánk lelkek, azoknak is létre kellett jönniük, másszóval a lélek-magvak máshonnan való származtatása csak olyan, mintha döglött lovat huzigálnánk ide-oda a földön.
Ami gyógyító, terapeuta tevékenységüket illeti, méregdrágán árusított készítményeik valójában csak vitamin- készítmények, pszichoterapeuta módszereik a silány lelkizés és a felületes kuruzslás kategóriáiba tartoznak. Bár elhárítják az "agymosás" vádját, vagy hogy vezetők és vezetettek viszonya náluk rabszolgatartók és rabszolgák viszonyára emlékeztetne, tény, hogy tanfolyamaikon a személyiség teljes átalakítására törekszenek. Ennek eredménye a tagok tudatos és tudattalan szféráinak irányítása, a teljes függés, olyannyira, hogy a tagok a vezetők akaratának kiszolgálóivá válnak.
Aki belép a Szcientológia Egyházába, hogy kigyógyuljon szorongásaiból és félelmeiből, azt először elkápráztatják a titokzatos technikák, s ezért szivesen fizet egyre többet, csak hogy eljusson a "felszabadított", az "áttetszően világos" állapotba. Amikor aztán észreveszi, hogy a módszer nem vezet igazán előre, és ki akar lépni a szervezetből, csapdába kerül. A szervezet nem engedi el tagjai közül. A tagokat valósággal lelki terror alatt tartja, afféle büntetőtáborokat tart fenn azok számára, akik el akarták hagyni soraikat. Mindez nem fér össze az ember személyi méltóságával. A szcientológia hívei, s főleg vezetői világszerte az ügyészségek állandó vádlottjai. A vádpontok mindig ugyanazok ellenük, bűnszövetkezet, csalás, főként adócsalás, döntésre képtelen személyek behálózása, erőszak, orvosi gyakorlat jogosulatlan űzése, pénzügyi visszaélések. A szcientológia komoly könyvek, folyóíratok és az őket kutatók állítása szerint nem vallás, nem is tudomány. Inkább a vallás égisze alatti minden áron való pénzszerzés társasága, akik könnyen segítenek a "leégett" embereken, hogy utána egy életen át rabszolgává tegyék. Fegyveresen őrzik táboraikat, illetve titkaikat. Számos országban nem csak perek folynak ellenük, hanem be is tiltják őket.
Világszerte mintegy tizenötmilliónyira tehető, akik különféle kurzusaikon részt vettek. Akiket valamilyen módon elválaszthatatlanul magukhoz kötöttek, talán mintegy milliónyian vannak. Magyarországon néhány tucatnyian lehetnek. A szcientológusok a modern technika (épp az információ-ipar) minden eszközét latbavetik tanaik terjesztésére. Szabályosan beépültek a nemzetközi számítógépes hálózatba, és azon keresztül hirdetik tanaikat.


Ezt a cikket Jókuthy Zoltán íta és A Demokrata c. újság 2000. máj. 19. számában jelent meg.

 

A szcientológusok már a spájzban vannak

A Magyarországi Szcientológiai Egyházat 1990. július 3-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság. A szervezet Dianetikai Egyesület néven már korábban is jelen volt Magyarországon, leginkább a pszichiátria elleni támadásokkal, vádiratokkal került be a köztudatba. Egyházzá alakulásuk óta megilletik őket az egyházaknak kijáró állami kedvezmények, bár direkt állami támogatást nem kapnak.

A világ több országában, így Németországban, Franciaországban, Görögországban állami szintén lépnek fel a destruktívnak tartott szcientológia ellen, Magyarországon azonban korlátozás nélkül fejthetik ki tevékenységüket, országosan jelenleg közel tízezer tagot számlálnak. Dr. Veér András pszichiáter és Dr. Erőss László pszichológus a hetekben jelentette meg a témában írt második, a Magyarország a Szcientológia (pók)hálójában című könyvét, amely a kisegyház hazai tevékenységét taglalja, dokumentumokkal történetek sokaságával érdekes összefonódásokra világítanak rá. Veér András professzorral, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatójával beszélgettünk.  

- A legtöbb kisegyház, szekta -akár a Jehova tanúi, akár a Hit Gyülekezete- ha egyedi formában is, de valamiféle vallási alapra épül. De mennyire tekinthető vallásnak a szcientológia? 

- Semmi köze nincs a valláshoz. Nem tisztelnek semmit, nincs Istenük, nincsenek dogmáik. A szcientológia megalapítójának, Laffayette Ron Hubbardnak esze ágában sem volt egyházat alapítani... 

- Hubbard tudományos-fantasztikus regényekkel szerzett magának nevet és vagyont. 

- Így van. A Szcientológia alpműve, a Dianetika, egy későbbi könyve, ami egyfajta pszichoterápiás módszert vázol. Az egészen látszik, hogy olyasvalaki írta, akinek semmiféle pszichológiai szakértelme nincs, különböző filozófiai irányzatokból önkényesen kiragadott elemek, néhány pszichiátriai módszer félreértelmezése és az ebből leszűrt rossz konklúziók gyűjteménye. Éppen ezért veszélyes, mert a tudatalattit megközelíti, azonban a hibás módszerek miatt komoly károkat okoz. Hubbard úgy érezte, nagyot alkotott, és könyvével sorra felkereste az amerikai pszichiátereket, hogy alkalmazzák az ő zseniális módszerét. Miután a szakma elhajtotta, kezdett amatőr módon lélekgyógyászkodni. Ki is alakult egy kör, aki hinni kezdett ebben, hiszen az emberek, mint tudjuk, gyakorlatilag bármire kaphatók. Ekkor azonban a világviszonylatban is nagyon kemény érdekvédelemmel rendelkező Amerikai Orvosi Kamara, észlelve a veszélyt beperelte Hubbardot kuruzslásért, és a bíróság komoly pénzbírságra ítélte. Így utólag azt kell mondanom, ez a per komoly hiba volt. Ez alapozta meg a ugyanis szcientológia létét. Ha az orvosok akkor egyszerűen elnéznek Hubbard feje fölött, már rég kifújt volna az egész őrület. Így azonban Hubbard, hogy elejét vegye a további pereknek, kihasználva az Amerikában is igen liberális vallásügyi törvényt, négy évvel később megalapította a saját módszereire és tanaira épülő Szcientológiai Egyházat és a Dianetikát tette meg a legfőbb szcientológus technológiának. Ezután Hubbardot gyakorlatilag nem lehetett támadni, hiszen a vallásszabadság Amerikában is sérthetetlen. 

- Ezért támadja tehát a Szcientológia oly hevesen a pszichiátriát. 

- Nem véletlen, hogy a legkomolyabb ellenfélnek a pszichiátriát tekintik, ugyanis éppen a technikáik miatt mi tudjuk a legkönnyebben leleplezni őket. A módszerük az ember függőségbe taszítására épül, és minél labilisabb egy személyiség, annál könnyebb függővé tenni. Vezető pszichiáterként korábban is szembekerültem velük, de amikor 1994-ben elkezdődött az iskolákban a mentálhigiénés program, amelynek miniszteri biztosa lettem, nagymértékben felerősödött a támadás, akkor kezdődtek a vádaskodásaik. Ez a program ugyanis arra a területre koncentrált -a fiatalok drogmegelőző oktatása, mentális nevelése-, amelyet a szcientológia privilégiumának tekint, így komoly konkurenciát láttak bennem. 

Amíg ez a program működött, a szcientológia nem is tudott bekerülni a magyar oktatásba. 1998-ban azonban, miután a mentálhigiénés programot megszüntették , azonnal megjelentek. Ki merem mondani, a mentálhigiénés program megszüntetése nem egészen politikai döntés volt, hiszen a program élén engem követő Tringer László amellett, hogy kiváló szakember, az új kormány bizalmát is élvezte. Itt tehát sokkal inkább a hatalom közelébe férkőzött szcientológusok érdekérvényesítése érzékelhető. Egy ellenszenves trükkel azt is elérték, hogy az Alkalmazott Oktatástan nevű szcientológus alapítvány megkapta az akkreditációt az Oktatási Minisztériumtól, ami által bekerültek a pedagógusképzésbe. Azóta működhetnek a szcientológus alapítványok iskolái, a pécsi Tudás-vár Alapítvány, a szekszárdi Tudás-forrás Alapítvány, a budapesti KÉK Iskola Alapítvány. 

Pokorni Zoltán nagyon bátor és becsülendő lépést tett, amikor, értesülvén a háttérről, a lehető leggyorsabb módszerrel, formai hibára hivatkozva visszavonta az Alkalmazott Oktatástan Alapítvány képzési engedélyét. Ezen a területen egyelőre tehát visszaszorultak, az iskolák azonban tovább működnek. 

- Milyen módszerekkel dolgozik a Szcientológia? 

- A legtöbb ember szeretne sikeres és gazdag lenni. A szcientológia éppen erre épít. Menedzserképzés, intelligencia- és képességfejlesztő tanfolyam, személyiségfejlesztés. Az embert az utcán megszólítják, különböző szervezetek nevében elhívják egy ingyenes "Oxford teszt" nevű úgymond intelligencia-vizsgálatra. Ez a teszt egy gyakorlatilag teljes mértékben semleges és semmit mondó kérdőív. Nincs is célja, csupán az, hogy az válaszoktól függetlenül mindenkinél "kimutat" valami kezelésre vagy változtatásra szoruló lelki vagy szellemi problémát. Természetesen azonnal felajánlják a segítséget, hogy kihez, hova és miért kell fordulni. Aki ebbe belemegy, azt észrevétlenül egyre mélyebbre húzzák maguk közé, egyre mélyebben néznek bele az emberbe. Abban a pillanatban, amikor megtalálják azokat a pontokat, amelyeken keresztül meg lehet fogni az adott személyt, elkezdődik az auditálás. 

- A micsoda? 

- A képzés kezdete. Az auditálás úgy történik, hogy miután kitöltött néhány, több száz kérdésből álló tesztet, az embert leültetik egy hazugságvizsgáló géphez hasonló szerkezet, az úgynevezett E-méter mellé, és különböző kérdéseket tesznek fel. Például le kell írni az illetőnek, hogy életében hány szexuális kapcsolata volt. Dátummal, név szerint meg kell nevezni, hogy kivel, mikor, milyen sűrűséggel, milyen pózokban, milyen esetleges perverziókkal, segédeszközökkel. 

- Ha nekem valaki ilyen kérdést tenne fel, az arcába röhögnék. 

- Ezen a ponton már nem. Ekkorra már valamilyen szintű függőség alakult ki, itt már vagy nem mer, vagy nem tud ellentmondani. Ebben amellett, hogy személyiségi jogokat sért, az a törvénytelen, hogy olyan adatok kiszolgáltatására kötelezik az embert, amelyek nem őrá vonatkoznak, hanem harmadik személyre. Ezekkel pedig kíméletlenül vissza lehet élni. 

- A szcientológusok jellemző magatartása a művies, egyen-mosoly, megszállott kiegyensúlyozottság. Vagy ez csak a látszat? 

- Egyrészt, azonban egy függővé tett személyiség önmaga is elhiszi ezt, így valóssá válik. 

- Hogyan érhető ez el? 

- Elkezdődik a már fent említett okok miatt soha véget nem érő tanfolyam, képzés, ami folyamatosan a sikerrel és a gazdagsággal kecsegteti az embert. Ilyen módszerekkel bizony át lehet formálni a gondolkodását akár normális, egészséges, fiatalokon is. Másrészt, hasonlóan a szélsőséges mozgalmakhoz, építenek a közösséghez tartozás iránti vágyra is. Márpedig aki vonzódik ehhez, azt könnyű belevinni olyan mélységig, ahonnan gyakorlatilag már nincs visszaút. Van persze egy másik, meglehetősen szűk réteg, amelyik nagyon is jól él ebből, óriási vagyonra tesz szert. 

A szcientológia úgy működik, mint a Multi Level Marketing (MLM) cégek: minél több embert szervezek be magam alá, annál kevesebbet kell dolgoznom, már csak az alattam lévők munkája után kapott százalékokból élek. Nem véletlen, hogy például az első Magyarországon is megjelenő MLM cégből, az Amwayből nagyon sokan átigazoltak a szcientológiai egyházba. Akik ott jó pozíciót elértek, azoknak a jelentős többsége azóta szcientológus. Ezeket az embereket megfogták a nagy pénzek ígéretével és főképp azokkal az állandó, a gondolkodásmód átformálására alkalmas összejövetelekkel, ahol a sikerorientáltság kliséit, sablonszövegeit ismételtetik megállás nélkül. 

- A Szcientológia azonban egyházként definiálja magát, kell, hogy legyen valami vallási alapvetésük. 

- Talán komikusan fog hangzani, de a szcientológia vallási alapja gyakorlatilag az ENSZ Emberjogi Nyilatkozatának egy felpuhított változata. Azt mondják, olyan világot szeretnének, ami őrültségtől, háborúktól, kábítószerektől mentes, és ahol minden ember szabadon és önállóan élhet és rendelkezhet magáról. Ez így roppant kevés, gyakorlatilag üres közhely. De e vallás vallástalanságának érzékeltetésére egy kicsikét tovább megyek. Aki belép a szcientológiai egyházba, azaz aláírja a belépési nyilatkozatot, elfogadja a szabályokat -amelyek között például kiemelten szerepel, hogy kívülállóknak, de leginkább a sajtónak semmit nem mondhat el-, szcientológus lesz. 

De annak ellenére, hogy tagja lesz a szcientológiai egyháznak, megőrizheti saját vallását. Amellett tehát, hogy én szcientológus vagyok, nyugodtan lehetek katolikus, jehovista vagy zsidó. Ők erre azt mondják, hogy ez azért van, mert ők ennyire toleránsak. Ez persze kizárólag azt mutatja, hogy itt egyáltalán nem vallásról van szó. 

A szcientológia egy erősen gazdasági alapokon nyugvó szervezet. A különböző auditálások és személyiségfejlesztő tanfolyamok súlyos pénzekbe kerülnek. A nem is túl magas "clear" szint elérése ma közel 20 millió forintba kerül. 

- Értsük ezt úgy, ha vallásnak tekintjük, akkor a lelki gyakorlatokért fizetniük kell a híveknek? 

- Pontosan. Persze ekkora pénz keveseknek áll rendelkezésére, így a pszichológiain kívül anyagi függőségbe is taszíthatják az embert. Gyakran például szcientológus cégek fizetik az alkalmazottaik számára a tanfolyamok költségeinek egy részét. Ha egy cég vezetésébe be tud férkőzni a szcientológia, akkor egy idő után a cég alkalmazottaira is rászállnak, és ha meg akarják őrizni a munkájukat, át kell esniük az auditálásnak nevezett agymosáson. Itthon az egyik legkülönlegesebb eset a gyömrői önkormányzaté, amellyel a könyvben külön fejezet foglalkozik, dokumentumokkal alátámasztva mindent. Gyömrőn a megválasztott - egyébként kisgazda - polgármester szcientológus! Az önkormányzat dolgozóit pedig önkormányzat pénzéből auditáltatta, Így ment át az állam pénze a szcientológiához. Ráadásul ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy a szcientológia propagandaként használhatja fel. Ugyanis Gyömrőn külföldi forgatócsoportok készítettek riportfilmeket és a szcientológia úgy terjeszti ezt, hogy lám, itt valósult meg először a világban egy szcientológiai módszerek szerint vezetett közösség, egy város modellje. 

- A függőség kialakításához, a gazdasági tevékenységhez miért van szükség vallási köntösre? Az említett Multi Level Marketing cégek is gyakorlatilag ezt csinálják, vallási szólamok nélkül is igen hatékonyan. 

- Mert az egyházak mindenütt sérthetetlenek, és különböző gazdasági kedvezmények illetik meg őket. A szcientológus cégek pedig profitjuk 15 százalékát kötelesek leadni a los angelesi központnak, azaz itt valóban súlyos dollármilliárdokról van szó, ráadásul ellenőrizhetetlenül, hiszen az egyházi adományok sehol a világon nem ellenőrzöttek. <Én azonban többet látok ennek hátterében: szerintem a szcientológia gyakorlatilag mint minden totalitárius eszme világuralomra tör. Elég megnézni egy szcientológus belépési nyilatkozatot: Én,.. ezennel egyetértek azzal, hogy a SEA Organization alkalmazásába lépek, és józan ítélőképességem birtokában, teljesen felismerem annak céljait: bevezetni az ETIKÁT ezen a bolygón és az univerzumban, és fogadom, hogy emellett kitartok. teljes mértékben és fenntartások nélkül alávetem magam e csoport fegyelmének, erkölcsi szabályainak és feltételeinek...

 

- A záradék sem kevésbé pikáns: "Ezért tehát a SEA Organization szolgálatára szerződöm az elkövetkező milliárd évre." Mennyire lehet ezt komolyan venni? 

- Nagyon is. Éppen ez a lényeg! Tudniillik, ha azt íratnák alá, hogy 20-30-50 évre fogadok hűséget nekik, azt az ember meggondolja. Ez ugyanis belátható idő, azt, hogy egy ember 20 évre elkötelezze magát valami mellett, át tudja gondolni, fel tudja mérni. Az 1 milliárd év azonban beláthatatlan idő, így az illetőben fel sem merül, hogy ezt át kéne gondolni. Egyébként a szcientológia egyre inkább hangoztatott gyakorlata szerint ez az 1 milliárd év nemcsak a jövőre vonatkozik, hanem a múltra is. Ők ugyanis a hindu vallásból átvették a reinkarnáció létezését, így ez azt jelenti, hogy egy szcientológus lehet, hogy már több ezer vagy több millió éve szcientológus, de csak a hűségnyilatkozat aláírásának pillanatában tudatosul ez benne. Így lehet tehát az emberekkel elhitetni, hogy a korlátlan idő egyben korlátlan hatalmat is jelent, és gyakorlatilag az egész galaxist be lehet hálózni a szcientológia módszereivel. 

- Ez azért inkább hasonlít a sci-fi-re, mint diktatórikus célokra... 

- A XX. században, gyakorlatilag a második világháború befejezésével egyértelművé vált, hogy katonai eszközökkel a világ nem hódítható meg. Hubbard rájött, hogy sokkal nagyobb esély van erre, egy gazdasági világhálóval, egy oktatási világhálóval és elsősorban olyan programokkal, amelyekkel az embereket mentális függőségben lehet tartani. Ez a fajta világuralmi törekvés valósul meg a szcientológiai egyházban. Semmiben nem különbözik az különböző diktátorok elképzeléseitől, csupán ráaggattak egy XXI. századi köntöst. 

- Miből gondolja ? 

- Tevékenységüket négy nagy csoport köré szervezték, amelyek világviszonylatban irányítják a szervezetet. Az egyik a WISE, amely a szcientológus cégeket és gazdasági szervezetek koordinálja, az ABLE, amely az oktatási alapítványuk, a CCHR (Álllampolgári Bizottság az Emberi Jogokért), amely egészségügy- de elsősorban pszichiátria-ellenes szervezet, negyedik pedig a dianetikai missziók láncolata, ami a tagtoborzást, továbbképzést jelenti, azaz a függőség kialakítására szakosodott. 

- Mennyire kiterjedt ez a hálózat? 

- Szinte minden országban megtalálhatóak már a szcientológia befolyása alatt álló cégek, alapítványok, szervezetek. Magyarországon érdekes módon világviszonylatban is különösen erősek, '98-ban 130 körüli volt a szcientológia befolyása alatt álló cégek száma, de éppen a napokban segített ki egy szcientológus, aki közölte, hogy mára több mint 300 ilyen cég van az országban. Érdekes ezt összehasonlítani azzal, hogy például Ausztriában 18, Romániában és Finnországban mindössze 2 a számuk. Ahol egyáltalán nem tudja a szcientológia megvetni a lábát, az az iszlám világ. Ott ugyanis annyira összefonódik a vallás az államszervezettel, és olyan erős konzervatív szabályok szerint élnek, hogy nincs tér a szcientológia számára. Nem véletlen, hogy több iszlám országban is kísérletek indultak az ősi alapokon nyugvó, merev államstruktúra fellazítására. 

- Oroszországban tovább is mentek: Szergej Kirilenko, aki 3 hónapig miniszterelnök volt, vezető szcientológus. Kérdés, mennyire tud a szcientológia belefolyni egy ország belpolitikájába vagy akár a nemzetközi politikába, mennyire tudják befolyásolni a mindenkori vezető elitet? 

- Örülök, hogy említi Kirilenkót, ugyanis rajta keresztül nagyon jól rá lehet világítani a dolog lényegére. Ô ugyanis éppen egy véletlen kivétel volt. A szcientológusok maguk mondták ki, hogy nekik nem szabad egyelőre vezető pozíciót betölteni. Nem a döntő pozíciókban kell megvetni a lábukat, sokkal fontosabb számukra a döntéselőkészítő helyeket elfoglalni. Például a Magyarországi Szcientológiai egyház alapító tagja az Egészségügyi Minisztérium jelenlegi kabinetfőnöke, aki az alapító nyilatkozat aláírásakor, Surján László minisztersége idején ugyancsak ennek a minisztériumnak alkalmazottja, az egyik helyettes államtitkár személyi titkáraként.

 

- A hazai politikában mennyire van jelen a szcientológia? 

- Érzékelhetően, erre a könyvünkben többször utalunk is. Egyértelmű, hogy az államizgatásban is egymással ellentétes érdekek ütköznek, jó példa erre az Alkalmazott Oktatástan Alapítvány fentebb említett esete. Talán azt mondhatom, Magyarországon még soha ilyen határozott lépés nem történt a szcientológia visszaszorítása érdekében, ugyanakkor sosem volt ennyire érzékelhető a szcientológiai jelenléte a kormányhivatalokban. De ez elsősorban nem politikai kérdés, a szcientológia nem konkrétan pártokhoz, hanem a hatalomhoz kötődik. Az persze, hogy egyes pártokba könnyebben, másokba nehezebben tudnak beférkőzni, más kérdés. Éppen ezért is próbáltuk meg a könyvünkben lehetőleg kikerülni a politikát, azt ugyanis bizton állíthatom, hogy sem a kormány, sem az ellenzéki pártok főbb tisztségviselői semmiféle kapcsolatban nem állnak a szcientológiai egyházzal. Az azonban, hogy a körülöttük lévő, esetleg bizalmi emberek között vannak, az szinte bizonyos. 

- Németországban a gazdasági élet nagyon komoly szűrőt vezetett be a szcientológiai cégekkel szemben. A napokban hallottam, emiatt fontolgat komoly lépéseket az Amerikai Kereskedelmi Kamara és az Egyesült Államok külügyminisztériuma Németország ellen. Mondván, vallási diszkrimináció működik. Ilyen világhálóval szemben mit tehet egy államszervezet? 

- A németek időben észbe kaptak. Úgy tűnik, nekik van orruk a totalitárius diktatúrákhoz, hiszen mindkettőből megkapták a magukét. Náluk nemhogy egyházként, de még szektaként sem jegyezhették be a szcientológiát. A franciák sajnos engedtek, de utólag ők is észbe kaptak, és külön kormánybiztos foglalkozik a szcientológia kiirtásával a francia közéletből. Franciaországban komoly perek és ügyészségi eljárások indultak különböző szcientológus cégek gazdasági és köztörvényes bűncselekményei ellen. Ugyanakkor az USA-ban is valószínűleg le fog áldozni a szcientológia ilyen mértékű kultusza, hiszen az elkötelezett szcientológia-lobbista Clinton elnöksége hamarosan lejár. 

- És Magyarország? 

- Azzal, hogy a '90-es évek elején Magyarországon hoztak egy nagyon liberális és ennélfogva rendkívül rossz egyházügyi törvényt, óriási előnyt adtak a különböző destruktív szektáknak. Egy ilyen törvénynek a visszavonása gyakorlatilag lehetetlen, hiszen az érintettek azonnal vallásüldözést kiálthatnak, ennek pedig ebben a formában már komoly nemzetközi bonyodalmai lennének. Ha egy csoportnak nem adják meg az egyházi jogokat, azt még meg lehet indokolni, de tíz év után visszavonni, az már nagyon kényes ügy. A leghatékonyabb eszköz, amivel élhetünk, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét erre. Sajnos, dacára az eddig megjelent két könyvünknek, ezt a problémát ma Magyarországon nagyon kevesen veszik komolyan, holott itthon ma közel 10 ezer szcientológus van. A közvélemény nagyrészt egyszerűen érdekes sztoriként kezeli, a sajtó többsége pedig fél ujjat húzni a szcientológusokkal, így inkább elsiklik a téma felett. 

- Ha valóban olyan kiterjedt hálózattal és hatalommal rendelkeznek, mint Ön azt állítja, ezen nem lehet csodálkozni. De ha egy kormányban, államvezetésben meg is van a szándék, mit tehet? 

- Mint mondtam, ez nagyon kényes kérdés. Ha valaki ebbe belenyúl, a szcientológia azonnal vallásüldözésre, diktatúrára hivatkozik. A többi kisegyház pedig saját érdekeit védendő, csatlakozik a szólamokhoz, akaratlanul is védve a szcientológiát. 

- Most azonban komolyan fontolgatják a vallásügyi törvény módosítását. 

- Amiből nem lesz semmi. A beszélgetésünkből kiderülhetett, a jelenlegi hatalom diktálóinak nem biztos, hogy egyértelmű érdeke fűződik a szcientológia visszaszorítása, de az ellenzéket ismerve ők is azonnal diktatúrát kiáltanának, az SZDSZ szót emelne a Hit Gyülekezete érdekében, ha a kormány, akár a társadalom érdekében fellépne a destruktivitás ellen.

Jókuthy Zoltán


 

 

 

Forrás: www.merenyi.baptist.hu

 

Dianetika, szcientológia

 

A Szcientológia Egyházat L. Ron Hubbard  alapította meg 1954. február 18-án, Los Angelesben. Elmondása szerint az vezette ide, hogy tudományos alapokon kezdte vizsgálni az élet nagy kérdéseit (pl. a lélekkel, Istennel, halál utáni létezéssel kapcsolatosakat), és eközben fokozatosan jött rá arra, hogy a világ eddigi összes vallása tévedésben van, pontosabban az igazság kis darabkáit ismerték csak fel, de most eljött az idő arra, hogy az emberiség felismerje a teljes igazságot, és ezt ő egy személyben meg is tette, túlhaladva ezzel Jézus, Buddha, Mohamed, Mózes és minden egyéb „nagy gondolkodó'' által tanított dolgokat. Mindez arra vezette őt, hogy teljesen új egyházat alapítson, új tanokkal, szertartásokkal és szervezeti renddel.

Ebből a szempontból tehát tisztességesnek nevezhető magatartása: világosan kimondja, hogy új vallásról van szó, nem csúsztatgat, alakoskodik, mint pl. az előző fejezetben tárgyalt J. Murphy. Ezért a keresztény ember számára világos kell legyen, hogy egyszerre nem lehet keresztény is és szcientológus is. Bár a szcientológia egyháza nem tiltja más vallások együttes gyakorlását is, a tapasztalat azt mutatja, hogy a szcientológiát elkezdő keresztények csakhamar döntenek valamelyik vallás mellett.

 

A vallásalapításhoz vezető út első állomása volt a dianetika tanainak lefektetése, ami az ember tulajdonságait a „lelkén keresztül'' (dia = át, keresztül; nous = lélek) kívánja megérteni. Ennek alapgondolata az, hogy az ember lelke halhatatlan, eredendően jó, újra és újra megtestesül, és az életek során szerzett lelki megrázkódtatások egy tudatalatti szinten, az ún. „időnyomon''  kerülnek rögzítésre. Ezek felhalmozódva végül is az emberi tudat egy „reaktív elmének”  nevezett részét hozzák létre, mely akadályozza az embert képességei helyes és teljes körű használatában, ami nemcsak tudását csökkenti, hanem erkölcsileg is lealacsonyítja. A dianetika ahhoz adott módszert, hogyan lehet a korábbi életekben szerzett rossz hatásokat felszínre hozni és semlegesíteni, hogy végül is az ember elérje a „clear'' (tiszta) állapotot,  amikor potenciális képességeinek újra teljes birtokába jut. Hubbard ezt az állapotot a keleti vallások, különösen a buddhizmus megtisztult, megvilágosodott állapotához hasonlítja, bár szerinte a „clear” annál sokkal tartósabb és a dianetika előtt elérhetetlen volt. A dianetika szerint a clear ember eléggé felvilágosult ahhoz, hogy ő maga találja meg a választ minden kérdésre, saját erejéből ismerje meg Istent (illetve a Legfelsőbb Lényt,  ahogy Hubbard nevezi), ezért megváltásra  nincs szüksége, mert önmagát tudja megszabadítani a bűntudattól, az emberi gyengeségektől és teljesen kezébe tudja venni sorsa alakítását.

Már a dianetikáról elmondottakból is kiderül, hogy Hubbard legalább két olyan dolgot tanít, melyet a kereszténység teljesen elvet: a reinkarnációt  és az önmegváltást. 

További vizsgálataiban Hubbard a lelket kezdte tanulmányozni és ez még „érdekesebb” útra vezette őt. Ekkor jött rá, hogy elméletei a világ egyetlen létező vallásával sem hozhatók összhangba, ezért az 50-es évek elején már vallásalapítóként folytatta tevékenységét, és az új vallásnak a „szcientológia'' nevet adta. (scio = tudás (latin), logos = tanulmányozás (görög).)

A szcientológia egyik alapállítása, hogy az ember három fő részből áll: test, elme, és thetán.  Thetán alatt olyasmit értenek, mint a keresztény „lélek” fogalom, mivel azonban Hubbard állítása szerint a világtörténelemben ő az első, aki az ember halhatatlan részének igazi természetét felismerte, és ez nem egyezik egyik korábbi vallás lélekről alkotott fogalmával, ezért új nevet alkotott a görög ábécé „théta” betűjét felhasználva. A thetán öröktől fogva létező dolog, még a fizikai világnál is korábban létezett, sőt, az Univerzumot is a thetánok hozták létre. A thetán ugyan természetétől fogva jó, de az anyaggal kapcsolatba lépve „kizuhant a tökéletességből'', elvesztette szellemi identitását és ezért potenciális képességeinek és ismereteinek csak töredékével rendelkezik. A fentebb vázolt dianetika célja a thetán tiszta (clear) állapotba hozása, hogy saját maga teljesíthesse ki képességeit, növelje „szellemi tudatosságát'' és eljusson a teljes szabadságra. A szcientológia deklaráltan ezt nevezi üdvözülésnek, és irataik világosan leírják, hogy ez nem egyezik meg a keresztény üdvözülés fogalommal, mert szerintük az helytelen, hanem leginkább bizonyos keleti vallásokhoz áll közel.

A szcientológia szerint a thetán alapvető célja a végtelen túlélés. A túlélés nyolc szinten, az úgynevezett „nyolc dinamikában''  mutatkozik meg, melyek az egyén, család, csoport, faj, életformák, fizikai univerzum, szellem, végtelen (Legfelsőbb Lény). A clear állapot elérése után az operatív thetán  szint elérése lesz a cél, aki ezen dinamikák mindegyikében növelni akarja túlélését, és a szcientológia állítása szerint növelni is tudja, ha betartja Hubbard tanácsait. Értelemszerűen a képességeit növelő thetán nemcsak egyéni életét (első dinamika) teszi jobbá, hanem a magasabb szinteken a család, a csoport stb. életét is. „Természetesen'' a kiindulás az első dinamika szintje, tehát a kezdő szcientológus elsősorban a saját túlélésére törekszik. A nyolcadik szintet elérő thetán pedig azt is felismeri, milyen szerepet játszott ő a teremtésben, azaz milyen mértékben egy a Legfelsőbb Lénnyel. A Legfelsőbb Lényről a szcientológia nem közöl semmit (legalábbis a mindenki számára hozzáférhető iratokban), hanem egyenesen azt írja, hogy a clear állapotú ember maga képes megismerni azt, ezért mindenkinek a saját tapasztalatára bízzák a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatteremtést.

Azt gondoljuk, nem is kell részletezni, mennyire ellentmond mindez a kereszténységnek. A dianetikában bevezetett reinkarnáción és önüdvözítésen alapuló eszmerendszer továbbfejlesztéseként itt már az ember (thetán) istenné válásáról is szó esik, Isten beleoldódik valamilyen általános irányító elv fogalmába vagy egy titokzatos személyébe, akiről nem árulnak el semmit a szcientológia „mesterei”. A szeretet  fogalma is eltűnik, hisz pl. a thetán csak a második szintbeli túlélésének növelése végett törődik többet családjával, önzetlenségről szó sincs.

Az eddig elmondottak alapján egy magát tévedhetetlennek tartó, alapgondolatokat főként keleti vallásokból kölcsönző ember találmányának vélhetnénk a szcientológiát. A gyakorlat azonban ennél sokkal elrémisztőbb.

A clear állapot eléréséhez természetesen az alapító könyveit kell beszerezni és tanulmányozni. Ez azonban nem elég, hisz az állítólagos korábbi életek megrázkódtatásai miatt a thetán segítségre szorul, amit a Szcientológia Egyház munkatársai adnak meg. Ennek fő eszköze az „auditálás''. Ennek lényege, hogy egy megfelelő szinten álló ember, az auditor  vagy „lelkész''  rávezeti a pácienst arra, milyen megrázkódtatások terhelik őt, és ebből segít felszabadulni. Eközben egészen személyes dolgokról kell vallomást tennie az auditor előtt, és fel kell ismernie előző életeinek lényeges eseményeit, melyekről az auditálás előtt tudomása sem volt. Mindebben az auditornak egy kidolgozott kérdezési szisztéma és egy misztikus műszer, az „E-méter”  jelent segítséget. Az E-méter működéséről a nyilvános szcientológiai iratok semmilyen felvilágosítást nem adnak, csak annyit, hogy igen kis töltések érzékelésére képes, és ennek jelzései vezetik az auditor kérdéseit, véleményét, ítéletét a tanuló előrehaladásáról. Nyilvánvalóan nagy a veszélye hamis emlékek  felbukkanásának és ebben való megerősítésnek. Ezt nemcsak a kereszténység állítja, hanem a hitetlen pszichiáterek is, akik sok, auditálástól megbetegedett emberrel találkoztak. Ezért a szcientológia egyik legfőbb ellenségének a pszichiátereket tekinti, hisz társadalmi szinten ők azok, akik leginkább belelátnak praktikáik veszedelmébe, és az emberek védelme érdekében felemelik szavukat a szcientológia ellen. Az E-méter pedig gyanúsan emlékeztet a spiritizmus  által használt, kis erők  hatására reagáló eszközökre, csak ennek tudományosabban kinéző formája van, mint a régi eszközöknek. A spiritizmusnál elmondottak szerint ez egy kapu lehet rossz szándékú szellemi lényeknek, akik az E-méter segítségével már igen kis fizikai beavatkozással irányító szerephez juthatnak egy ember véleményét és cselekedeteit illetően.

Megjegyzendő, hogy a Szcientológia Egyház az eddigieken kívül hívei életének minden részletében szeretne részt venni, pl. saját névadási, esketési és temetési szertartásaik vannak, az üzleti élettel és sikeres vállalatirányítással kapcsolatos munkáik is igen kiterjedtek.

Az eddig leírtak szigorúan a Nemzetközi Szcientológia Egyház saját magáról kiadott információi, különösképpen az Szcientológia. Egy mai vallás elmélete és gyakorlata c. tajékoztató kézikönyve alapján készültek. Mivel azonban ennek elején ott áll az, hogy „E kiadvány egyetlen részlete sem nyomtatható újra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül.” és egyéb dokumentumaikon is hasonló kitételek olvashatók, ezért a többi fejezettől eltérően nem közöltünk szó szerinti idézeteket. A Szcientológia Egyház pedig különösen érzékeny minden őt érintő jogi természetű dologra, ezért nem akarjuk az ő szerzői jogaikat sérteni. Aki ellenőrizni szeretné az elmondottak hitelességét, az beszerezheti pl. ezt a könyvet az Internetről, mivel azt szerzői szabadon letölthetővé tették, csak a nyomtatás tilos.

A továbbiakban a szcientológia olyan árnyoldalairól írunk röviden, melyeket a Szcientológia Egyház következetesen tagad, de a tanúk sokasága, az ügyekben lefolytatott rendőrségi és egyéb vizsgálatok miatt hitelességük felettébb valószínű. Mindenesetre már az eddig elmondottak is világossá teszik a szcientológia természetét.

Az auditálások (és az egyéb foglalkozások, könyvek, segédanyagok) természetesen pénzbe kerülnek, és a clear állapot eléréséhez óriási összegek szükségesek. Sokan ezt nem tudják kifizetni, ezért a Szcientológia Egyház számára végzett munkára kötelezik magukat. Ezen szerződések sokszor annyira megkötik az ember kezét, hogy utána szinte képtelenné válik kikeveredni a szervezet hálójából, hisz papíron hatalmas összegekkel tartozik. Világszerte számtalan ilyen esetre derült fény, és részben emiatt sok országban a Szcientológia Egyház be is lett tiltva. (Ilyen pl. Németország is, ahol még azt is törvény tiltja, hogy állami finanszírozású szervezet olyan céggel kössön szerződést, mely a szcientológia vállalatvezetési rendszerét alkalmazza.)

A Szcientológia Egyház nem tagadja, hogy bizonyos iratai nyilvánosak, mások viszont csak a megfelelő szintet elért emberek számára állnak rendelkezésre. Ezen belső iratok titkosságát még törvénytelen eszközökkel is fenn akarják tartani. Pl. amikor egy magasabb szintet elért szcientológus, Steven Fishman  nyilvánosságra hozott belőlük néhányat, a Szcientológia Egyház jogellenesen hatolt be az iratok másolatait tartalmazó épületbe és szedte össze azokat. Ezért bírósági ítélet el is marasztalta őket. (Az 1990-es évek elején zajlott mindez az USA-ban.) Az iratok tartalma, legalábbis azoké, mely a bírósági perben szerepet kaptak, természetesen mégis nyilvánosságra került (az Internetről könnyű beszerezni), és ezekben nagyon „vad”, meseszerű dolgokat olvashatunk pl. csillagközi szövetségekről, a Föld nagyobb vulkánjaiban levő hidrogénbombákról, amiket földön kívüli értelmes lények helyeztek el sok millió évvel ezelőtt, egy jégbe fagyott, Xenu   nevű thetánról. Ezeket elég nehéz komolyan venni. Egyrészt inkább egy fantasztikus könyvnek tűnik, másrészt sokszor teljes ellentmondásban van a tudományos, pl. geológiai tényekkel. Nagyon látszik ezeken az iratokon annak a kornak a nyoma, amikor Hubbard leírta őket. Például az 50-es évek legkorszerűbb fegyverei (hidrogénbomba) lépnek fel benne legerősebb fegyverként, holott egy csillagközi civilizáció biztosan tudna hatásosabbat is gyártani (mondjuk antianyag-fegyvert).

 


Elkészült a legelső játékfilm, mely a szcientológiát dolgozza fel. A "Mire semmi sem marad" című film többek sorsát egybeolvasztó történet, és hangsúlyozottan nem dokumentumfilm Niki Stein, a Tetthely krimisorozat több epizódját is forgató rendező mûve. Egy apáról szól, akitől elszakítják a gyermekét a szcientológusok. A filmesek hónapokig gyűjtötték az anyagot, elsősorban azoktól, akik kiszálltak a szervezetből. A film - amelyet titokban forgattak és amire 2,5 millió eurót (kb. 650 millió forint!) költöttek - azt próbálja bemutatni, milyen komoly veszélyt jelent az egyénre és a társadalomra a szcientológia, a hívek pszichés befolyásolása, a jól felépített agymosás. A német ARD-n 2010.03.31-én vetített filmet rekord számú (8,69 millió) néző, azaz a tévénéző közönség 28,3 százaléka kísérte figyelemmel.

A filmet a Youtube-on magyar felirattal megtekintheti: http://www.youtube.com/watch#!v=0ty8vUOg4cI&feature=related

 

Illetve itt is megtekinthezi: http://objektivszcn.blog.hu/2010/04/23/mire_semmi_sem_marad_magyar_felirattal?token=b55830bc16c4055e51ff8a6f7d05ddf3


 

A Hír Tv készített egy dokumentum riportot a Szcientológia Egyházáról (magyar nyelvű):

1. rész: http://youtube.com/watch?v=TYSDSR_8jWw

2. rész: http://youtube.com/watch?v=ISgasuOaVgo

3. rész: http://youtube.com/watch?v=sbseHTaZ6_s

 


A Hír Tv további riportműsora az egyházról:

1. rész: http://www.youtube.com/watch?v=LXp3kUBekCY&feature=related

2.rész: http://www.youtube.com/watch?v=ZmaAkk5GPHA&feature=related


Pesty László műsora a Szcientológiáról: http://www.pestylaszlo.com/filmek_hun.php?video=szektak.flv (a dokumentumfilm első fele foglalkozik a szcientológiával, a második fele már a Jehova Tanúival)

 


Még több részletes információ és rengeteg hivatkozás, link, könyvajánló a szcientológiáról és a szcientológia ellen a Wikipedia magyar nyelvű oldalán: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szcientol%C3%B3gia


Linkek

A Szcientológia Egyház, Budapest hivatalos honlapja: www.scientology-budapest.org

Szcientológiával kapcsolatos linkek gyűjteménye: www.szcientologia.lap.hu

Egy szcientológiával kapcsolatos történet blogja: www.remalom.blog.hu

Egy nemzetközi szcientológia ellenes mozgalom hazai honlapja: www.megtalaltad.uw.hu

Az Index szcientológiáról szóló fóruma: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=1001864?cmd=Article_showArticle&t=1001864

A Heti Válasz c. újság összegyűjtötte a szcientológia legbefolyásosabb tagjait. Tekintse át Ön is a listát, hátha ismerősre lel benne: www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=16395

Péterfalvi: törvénytelen a szcientológusok által kért nyilatkozat: http://index.hu/politika/belfold/szcient6453/

Rejtélyes öngyilkosságok és a Szcientológia Egyház (a Népszabadság cikke):  http://www.nol.hu/cikk/374504/

Igazolódtak Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos aggályai a Magyarországi Szcientológia Egyház adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=mediaszemle/archivum/2005/11/19&dok=9149

Antiszcientológia linkgyűjtemény: www.antiszcientologia.hu

Egy volt szcientológus tapasztalatai: www.control-program.com

Blog.hu bejegyzés (némileg nyers-argó stílusú, de a lényeg ott van): http://w.blog.hu/2007/03/21/tisztelt_kibaszott_szcientologusok

 

 


Politikai balhé Budakalászon. A polgármestert a szcientológia egyházzal való kapcsolattartással vádolja a FIDESZ:

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=224572

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=225784 

Parlagi Endre (Budakalász polgármestere) védekező beszéde a Nap Kelte 2007. augusztus 23-ikai műsorában: http://www.mtv.hu/videotar/?id=7988 


Íme egy video, hogy a szcientológusok miként próbálták egyik kritikusukat lejáratni: a háza előtt 24 órás "őrszolgálatot" álltak és lejárató táblákat mutogattak az arra járóknak és a szomszédoknak. A kritikus kamerával ment le hozzájuk beszélgetni (angol nyelvű): http://youtube.com/watch?v=tjeS6sNBFqw


Amerikában egy helyi szcientológus org elé páran kimennek tiltakozni a szcientológia ellen. Egy szcientológus nő a tipikus "bűnös vagy... mennyi bűnöd van? mik a félelmeid? miért félsz?" tech-et (agymosó technológia) próbálja meg görcsösen alkalmazni a kritikus ellen (angol nyelvű): http://youtube.com/watch?v=ocw90W44Boc


Egy férfi kamerával megjelenik egy nyilvános szcientológus ünnepségen, a férfi az utcán kamerázik, ahol törvény adta joga van hozzá, mégis biztonsági őrrel próbálják eltávolítani. Miután ez nem sikerül, elhárító embereket küldenek rá, akik tipikus tech-ekkel próbálják őt megzavarni (bűnökkel és hibákkal való vádlás, stb) és elérni hogy hibát csináljon, ami nemigen jön nekik össze (angol nyelvű): http://youtube.com/watch?v=itujmcsinpw


A Google videotárában találtam egy felvételt, ahol Juszt László a Magánbeszélgetés c. műsorában egy volt szcientológussal beszélget (2006.07.13). A video-t itt megtekintheti.


A szcientológia a politikusokat is megtéveszti: a cikk itt olvasható

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG