Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
New Age

Sokféle irományt teszek közzé az adott szektára vonatkozó modulban. A különféle irományok között egy vízszintes egyenes vonal szab határt.

 

 


A hiszékenység vámszedői

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/05/30/21/A_hiszekenyseg_vamszedoi.aspx
 


 

Forrás: www.kolping.hu

New Age

Új korszak, Új világvallás, Vízöntõ kor, Posztmodern világnézet. A különbözõ, kétesértékû tanfolyamok elkerülése érdekében ajánljuk tanulmányozni.

Mirõl van szó?

Lépten-nyomon halljuk, olvassuk, látjuk napjainkban: Meditálj... ébredj rá rejtett képességeidre... tudatalattidnak hatalma van... változtasd meg tudatállapotodat... képzeleted hatalma... átváltozások... mindegy, miben hiszel... higgyél a hitben... benned isten van... te isten vagy... õsi bölcsességek... asztrológia... megvilágosodási tréningek... varázserõt fedezel fel magadban... lélekvándorlás... spirituális utak... ismerd meg jövõdet... földönkívüli kapcsola tok... leszálló szellemi mesterek... kapcsolat elhunytak szellemeivel... hívd belsõ tanácsadóidat... BÁRMI LEHETSÉGES... tér-idõ-utazások... aurák és csakrák... tudatkivetítések... Földanya... Vízöntõ-jegy... holisztika... meggyógyítjuk a Föld-bolygót... bioenergia... kozmikus energia... kristályerõk... földsugárzások... pszichotronika... kineziológia... mikrokozmosz-makrokozmosz... mi teremtjük a körülményeket... guruk... ezoterika... stb.
Ezek és hasonló dolgok fokozódó mértékû terjesztése utal mindennapjainkban az új és összetett világnézeti mozgalomra, mely Új korszaknak (New Age) nevezte el magát. Nem szekta ez, hanem egy átfogó és minden területet áthatni szándékozó szellemiség, amely számos szektára kihat.

Vallások áruháza

Nézd csak, micsoda választék a polcokon... Ami csak megtetszik, a kosaradba teheted:
Ha az "õsi" vonz: primitív pogány elemeket, pl. animizmus: "kõnek, fának, kutyának lelke van". Sámánizmus: szellemek segítségül hívása transzállapotban ("megváltozott tudatállapot"), õsi spiritizmus: népi babonák felújítása.
Ha kedveled az egzotikusat: a keleti vallások hitvilágát és meditációs módszereit. pl. a lélekvándorlás (reinkarnáció) tana, a tudat kiüresítése, önhipnotikus technikák (jóga), a személytelen világszellem mint isten, lelkek élete távoli bolygókon, nõi istenségek, a mindenség az isten (panteizmus), a guruizmus (alávetettség egy önkényes szellemi vezetõnek).
Ha titkos tudat izgat: az ókori gnoszticizmus nézeteit, Gnózis = zárt csoportoknak szóló titkos tudás megszerzése a megvilágosodás érdekében. - Befelé vezetõ úton ("ezoterika") találja meg az ember "igazi önvalóját", istenségét. Ez volt a lényege e keresztényellenes keverékvallásnak az 1-3. században. Felhasználták a bibliai fogalmakat, más értelmezést adva nekik: beszéltek Krisztusról, de megváltásáról nem, mert a megváltást a pszichotechnikától, illetve az emberben lakó isteni erõtõl várták.
Ha félelmetes erõkre vágysz: az okkultizmust, mágiát. Okkultizmus = titkos tudás a világról és emberrõl, titkos erõk, elhunytak - és szellemek ismerete, pl. spiritizmus (szellemidézés), asztrológia, szellemi szintek, Kundalini, jóslások, piramis-miszticizmus, sátánizmus, stb. Mágia = az okkultizmus gyakorlata. A titkos tudás, szellemek, erõk felhasználása a mások és a világ feletti jogtalan uralom érdekében, különféle technikák segítségével. Pl. inga, varázsvesszõ, varázskör, szimbólumok, mantrák, viaszöntés, ólomöntés, képvarázs, átkok, boszorkányság, hipnózis - önhipnózis, médiumi transz, tudatkivetítések, tudatátvitel, stb.
A gnózis és az okkultizmus a középkori Európa, majd a humanizmus titkos iskoláin keresztül a következõ mozgalmak által jutott el napjainkba a New Age-vallásig: albiak, katharok, bogumilek, rózsakeresztesek, alkimisták, szabadkõmûvesek, teozófia, antropozófia (Rudolf Steiner). A New Age-mozgalom legfõbb tervezõje a teozófus Alice Ann Bailey asszony, aki spiritiszta médiumként vette át egy szellemtõl az erre vonatkozó utasításokat, köztük azt, hogy a mozgalmat 1975-tõl kell nyilvánosan terjeszteni.
Észrevette-e, hogy e gazdag választékból kimarad a keresztény hit? Hiszen éppen ez a cél: ne legyen többé egyetlen igazság, azt tehessek, amit akarok, én legyek az isten.
E hagyományok egyes elemeit összekeverik a New Age mûhelyében, s így jön létre a modern szinkretista valláspótlék.

A New Age szerint:

 1. Isten személytelen erõ, illetve õ a Mindenség, maga a kozmosz.
  • A teremtés helyett: a világ és az ember az Egynek az emanációja, kiáramlása. Tehát: "Minden egy, minden jó és minden isteni". A bûn és a rossz valójában nem létezik.
   • Az asztrológiai törvényszerûségek meghatározzák az embert és a történelmet.
    • A "karma", az elõzõ életek és tettek következményei végzetszerûen befolyásolják az ember jelen sorsát. A halál utáni élet csak a lelket érinti, amely reinkarnációkban (lélekvándorlás) él tovább.
     • Jézus Krisztus egyike a megvilágosodott embereknek, guruknak, õ a vallásalapítók sorának egyik reinkarnálódott tagja. Õt a gnosztikusok, teozófusok nyomán valamiféle "Napszellemnek" tartják, aki hamarosan újra leszületik, mások szerint pedig már leszületett ("Lord Maitraya").
      • "Szeretet": kozmikus elv, energia. A rezgések bizonyos formája, mely minden ellentétet egyesít. Alapja: nincs abszolút elv, abszolút igazság.
       • "Önmegvalósítás". "Az egoizmus mûvészete" (könyvcím).

A keresztény hit szerint:

 1. Isten megszólítható, gondviselõ, megváltó, cselekvõ, szerethetõ és végtelenül szeretõ személy. A Biblia szerint "Õ élõ Isten". Isten nem esik egybe a világgal (panteizmus), nem egyenlõ az egésszel, az összességgel. A dolgok és az emberek nem részei Istennek. A Teremtõ nem lehet kisebb, mint a teremtménye, tehát személynek kell lennie.
  • Isten a semmibõl teremtette a szellemi és anyagi létezõket, a kozmoszt, amely nem az õ kiáradása, nem az õ részeként sugárzódott ki (vö.: 1 Móz 8,21. Zsid 1,10-11). Isten mindvégig más, mint amit teremtett, más, mint az anyagvilág. Van a világban személyes rossz is: a bukott angyalok, vagyis a sátán, a bûnnek az ura. Önmagunkban is felismerjük a rosszat, mert "hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok" (Róm 7,19). A bûn szomorú valóság, amit az embernek nem letagadnia kell, hanem szembefordulni Vele, és a Megváltó irgalma elé vinni a bûnbánatban. Tudjuk, kinek hiszünk, annak, "aki elveszi a világ bûneit".
   • Az asztrológia nem "õsi tudomány", hanem õsi babona és hitetés - vallják a csillagászok. Az égitesteknek nincs sorsalakító hatásuk. Még az ikrek életútja is élesen eltérhet egymásétól. Ezt a veszélyes babonát Isten szava bûnnek és az emberhez méltatlan dolognak tartja: (Mtörv 18,9-13. Iz 47,12-14). Az ember szabadakaratú, tudatos teremtmény, aki nem az égitestek hatásainak bábja.
    • Az ember számára nincs vak végzet és Jézus Krisztus megváltó gyõzelmében részesedve maga is megtapasztalhatja, mit jelent: "most azonban felszabadultatok a bûn alól" (Róm 6,22). "Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, s azután az ítéletben legyen része" (Zsid 9,27). A kinyilatkoztatásban nincs szó lélekvándorlásról, vagyis reinkarnációról, hanem: akik jót tettek, feltámadnak az örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az örök kárhozatra (Mt 25,31-46).
     • Jézus Krisztus a második isteni személy, valóságos Isten és valóságos ember, a mi Megváltónk, akit az Atya elküldött, hogy értünk áldozattá legyen, hogy "aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Úgy jön el újra az utolsó ítéletre, ahogy apostolai felemelkedni látták feltámadása után (ApCsel 1,11., Lk 21,17), tehát nem születik meg többé. "És minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentõl való..." (1 Jn 4,3).
      • Szeretet: a személyek birtokolják, a személytelen, anyagi dolgokban nincs. "Az Isten szeretet", "az Isten szeretet abban nyilvánult meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,16. 4,9). Nem valami energiaféle, hanem mások szolgálata, alázat, hûség, áldozatosság ("ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, nem hoz termést" {Jn 12,24}).
       • Önfeláldozás. "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja." (Mt 16,24 25).

Kik forgalmazzák az árut? Ki van a pult mögött?

Az Esalen Intézet Kaliforniában, Findhorn Intézet Skóciában, Vishwa Hindu Prishad Szervezet, Humanisztikus és Transzperszonális Egyesülés, Új Akropolisz Egyesület, Emberi Képesség Mozgalom, Brahma Kumaris World Spirituality, Lord Maitraya prófétái, Arkánum Szellemi Iskola, Õshagyomány Iskolája, Édesvíz Kft. könyvei, Transzcendentális Meditáció, Szcientológia Egyháza (dianetika), jóga-körök, keleti guruk (Sai Baba, Szvárni Purna, Muktanda), Krisna-tudatúak, Sri Chinmoy, Co-coun-seling, Darnel-tréning, Silva-féle agykontroll, "agytréner"-gépek, asztrológia, Däniken és az ufó-hit, szellemgyógyászat és az "extraszenszek", reiki, mahikari, "fényadók", "Rebirthing", transzrelaxáció, bio-energetika, ingázás, Joseph Murphy a "tudatalattival", pszichotronika, regressziós hipnózis, pszichokinézis, reform-életmód, "enneagramm", a "Sant Mat", új sámánizmus, új boszorkányság, tûzönjárás, keleti küzdõsportok, Tarot-kártya, kenyérjóslás, spiritizmus ("channeling"), Új Elixír magazin, a "Túlvilág" c. újság, a SZÍV Tv több mûsora, a Szegedi Városi TV "Negyedik Dimenzió" c. mûsora, az X-akták szerzõi, a Vízöntõ-adás, az Amanda Music és ezoterikus kazetták, stb.

Mit fizetsz a pénztárnál?

A babonák kedvéért otthagyod józan belátásodat. A rendkívüli erõkért lelki egyensúlyodat. "Isteni" mivoltodért a téged szeretõ egyetlen Istent.

Miért nem fogadhatja el egy keresztény a New Age kínálatát?

 1. Mert ez nem a biblia hite, ez nem a kereszténység hite. A biblia világosan megtiltja a mágiát, az okkultizmust, a spiritizmust és az asztrológiát. (Vö.: Mtörv 18.9-13. Mtörv 32,17- i 8. Iz 8,19-20.)
  • Mert a különbözõ vallások összekeverése nem Istentõl ered, csak gyarló emberi erõfeszítés.
   • Mert a New Age magabiztos célkitûzése a világbéke, a világegység, s a "világ meggyógyításának" elérésére önerõbõl - csak megvalósíthatatlan utópia. Ígéreteihez ugyanazokat a keleti vallási eszközöket használja, amelyek Keleten sem tudták felszámolni a nyomort és a széthúzást, vagy ugyanazokat a mágikus eszközöket, mint amiket Hitler is felhasznált, miközben õ is földi paradicsomot ígért követõinek...
    • Mert "hite" szerint a bûn és a rossz csupán ugyanannak a dolognak egy másik nézete, alternatívája, csupán a megvilágosodásnak a hiánya. "A rossz csak másfajta alkalmazás". Ezzel alapot ad az erkölcsi szubjektivizmusnak és szabadosságnak.
     • Mert leleplezi saját magát, amikor pl. Lucifert olyan "Fényhordozó"-nak tartja, aki az embernek a kozmikus tudást adja. Vallási vezetõik egyike, David Spengler írja Findhornban: "Lucifer mûködik mindnyájunkban, hogy bennünket tökéletességre vezessen. Mindannak, aki be akar menni az új korszakba, az emberi tökéletesség korszakába, egy ponton el kell jutnia odáig, hogy átadja magát Lucifernek - ezt luciferi beavatásnak nevezem".
      • Mert a megváltás náluk mindig önmegváltás (mint a gnoszticizmusban és a keleti vallásokban). Megváltás - "saját erõbõl", ez a lelki "csináld magad" mozgalom. Az ember pedig nem tudja kihúzni magát saját kezénél fogva a mocsárból.
       • A hit helyett pozitivizmusra (a kézzelfoghatóhoz való ragaszkodásra) nevel: gondolat-mágia és önhipnózis. "Elég a saját nagyságom tudata." A Nem Age szüntelen ismétli az õsbûn lépését: "olyanok lesztek, mint az isten" (Ter 3,5).
        • Mert imádság helyett meditálásra, passzív önmagában való elmerülésre, gyakran extázisra hívja az embert, melyben az ember megnyitja magát ismeretlen, sötét szellemi erõk felé. A meditáció, mint mágikus energiák szerzésének módszere kerül elõtérbe.
         • Mert kiderült, hogy az ismeretlen erõkkel való babrálgatás nem veszélytelen játék: számos megbetegedés történik a New Age lelki technikáinak hatására. Sok "bioenergiával kezelt" egyént, s az álmisztika (meditációk, jóga) erõfeszítései által megbillent lelki egyensúlyú beteget kezelnek napjainkban kórházakban és pszichiátriai osztályokon.

Mert a New Age divatja által lehetõvé válik az Isten nélküli "vallás", illetve az erkölcsi követelmények nélküli "vallás". Elegendõ, ha "feltöltõdöm az ERÕvel". Elegendõ, ha megvalósítom magam ("Tégy, amit akarsz!" - mondja az antropozófus M. Ende és a sátánista A. Crowley egybehangzóan)... Jézus mondta: "Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék'` (Mk 13,22).

 


 

Forrás: www.merenyi.baptist.hu

New Age

Mai világunk spirituális értelemben véve zsákutcába futott. Az ember a materialista világnézet talaján Isten teremtményéből egy „értelmes álattá” változott, vagy ahogy Dürrenmatt fogalmazott a „szénmolekulák obszcén eltévelyedésé”-vé. Élete mind térben, mind időben korlátozott és jelentéktelen lett, hiszen kiderült, hogy bolygónk egy folyamatosan táguló több milliárd fényévnyi átmérőjű Univerzum „porszemnyi” égiteste. Hiába a hedonista, életszenvedélyt hírdető tanok, filmek, magazinok: az emberek többre vágynak. A múlttal, a hagyománnyal szemben a mai kor embere bizalmatlan, s épp ezt a tényt, valamint a lelki szükséget ragadja meg egy új szellemi irányzat, a New Age. Meggondolandó, hogy ez a mozgalom sokkal inkább felismerte korunk emberének szükségét, jajkiáltását, mint a keresztények, akiket Jézus Krisztus küldött ki e világra.

 

4.1.  Kognitív disszonancia
 

A világnézetek sokfélesége konfliktushelyzetet okoz a világban. A konfliktusok gyakori vallási háborúskodásokban csúcsosodnak ki, s kerülnek szinte minden nap az újságok címlapjára, a televíziós hírműsorok élére. Különösen a közel-kelet veszélyeztetett az ideológiai alapon kirobbanó harcoktól.

Az egyes emberek is nehezen dolgozzák fel azt, hogy sok vélemény létezik egymás mellett. Az ellentmondó igazságok kognitív disszonanciát okoznak az emberek gondolkodásában.

 

4.2.  Az ellentmondások feloldása

 

A hagyományos arisztotelészi logika szerint nem lehet igaz egyszerre egy állítás és annak ellenkezője. Valamelyik biztos, hogy nem igaz. Nem lehet tehát egyszerre igaz a keresztény és a hindu elképzelés a halál utáni életről. A kereszténység azt állítja, hogy halál után ítélet lesz, ami után örök kárhozat vagy üdvösség vár az emberre, a hinduk és buddhisták szerint pedig reinkarnáció következik. (Nemcsak az arisztotelészi logika, hanem a józan paraszti ész is azt mondaná, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz)

A new age azonban Hegel logikáját alkalmazva mondja, hogy az ellentmondás egy szintézisben feloldhatóvá válik. Azt állítja, hogy minden egyes vallás, kultúra eljutott az igazság egy szintjére, - természetesen nem a tökéletességre – de, hogy az civilizációnk továbbfejlődhessen, szükség van egy magasabb szintű igazságra. Ez az új, amit a new age hirdet, tulajdonképpen nem is új, hanem a régi igazságok keverése.

 

4.3. Szinkretizmus

 

A szinkretizmus több filozófiai vagy vallási rendszer felszínes összehangolása. Vallási értelemben a szinkretizmus különböző tanításokhoz tartozó elemek mesterséges vagy felületes összekapcsolása, melynek végső célja egy vallási egységhez való eljutás.

Szinkretizmus nem új jelenség a történelemben, kisérlet mindig is volt arra, hogy a különböző vallások tanításait szintézisbe hozzák. Az első évszázadban a gnoszticizmus például próbálta a zsidó-keresztény gondolatokat vegyíteni a görög filozófiával, a mágiával. Az irányzat nagy veszélyt jelentett a keresztény tanok terjedésére.

A mai szinkretista törekvések érdekes vonása, hogy nem alakul ki egységes világnézet. A különböző hagyományok, gondolatok tárháza kiszélesedett.

 

4.4. New Age

 

A mai kor szinkretista gondolkodói arról beszélnek, hogy vége van a „halak” korszakának s eljött a „vízöntők” kora, ami új szellemi megtapasztalásokat fog hozni a világra. Arról beszélnek, hogy folyamatos szellemi fejlődésen megy keresztül a világ. A kereszténység csak egy lépcső volt, ami előkészítette egy nagyobb igazság befogadására az embereket.

Jelenleg kultúránk válságban van, az emberek elveszítették helyüket a világban, elveszítették hitüket, bizalmunkat a tradíciókban, de a New Age prófétái ezt egy új kor reneszánszának előjeleként értelmezik. El fog jönni – szerintük – egy olyan kor, amikor az emberek újból kapcsolatot teremtenek a szellemi világgal, felismerik saját magukban a „lényeget”, az istenséget, s felszabadítják szellemi energiáikat, s ezáltal egy jobb világot fognak megteremteni.

Ez az igazság folyamatosan átveszi a keresztény kultúra szerepét. Mivel ez az új gondolkodás sok kultúrát fog szintézisbe hozni, ezért a New Age irányzatai sokrétűek, sokszor egymással ellentmondóak.

 

4.5 A New Age viszonya Jézushoz

 

Sok new age-es mozgalom elismeri Jézust, de csak mint nagy tanítót, gurut, félistent, bodhiszattvát, Buddha egy reinkarnációját, stb. és nem mint Isten egyszülött fiát, az egyedüli megváltót, akinek neve előtt „minden térdnek meg kell hajolni a mennyben, a földön és az alvilágban, és meg kell vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr”. Általában azt állítják, hogy eddig a keresztények félreértették Jézus tanítását, ezért korrigálni kell az Evangéliumot. Csak néhány példa:

- Nem ismertük fel Jézus rabbit ... hogy ő azért jött, hogy megszabadítson minket a szenvedésektől. A szenvedés pedig tudatlanságunkból fakad, abból, hogy nem használjuk agyunk jobb oldalát...

- Miben foglalnád össze Krisztus tanítását?

- Lépjetek be a bennetek lévő országba! Legyetek centráltak, vagyis összeszedettek, legyetek látnokok!... Kevesebbet hibáztok, szenvedéseitek megszűnnek! (Interjú José Silvával, az agykontroll  alapítójával)

Hasonló lelkület vezette Usui mester,  a reiki  megalapítóját, aki Jézus csodáinak magyarázatát Tibetben vélte megtalálni valamilyen energiaáramlás „felfedezésében”, és abban, hogy ő erre hangolódott rá a meditációk sorozatával. Ő is hivatkozik Jézusra, de amit róla beszél, annak semmi köze ahhoz, ami a Szentírásban van: egyértelműen új evangéliumot hirdet.

Egy másik, Magyarországon elterjedt, keresztény elemeket is magába olvasztó tan szerzője pedig így nyilatkozik:

... amit tudatalattidra  erőltetsz, azt viszontlátod a tér három dimenziójában. Ugyanezt az igazságot nyilatkoztatta ki Mózes, Ézsaiás, Jézus, Buddha, Zoroaszter, Lao-Ce és a történelem összes felvilágosodott bölcse. (J. Murphy:  A tudatalattid csodálatos hatalma)

Ez a néhány tipikus példa mutatja: Jézusról egész más dolgokat állít a New Age, mint a Szentírás. A kettő egyszerre nem lehet igaz, választani kell. Aki a New Age jézusképét választja, az elveti az Evangéliumot. Erre mindenkinek joga van, mert Isten szabad akaratot adott nekünk, de ez által elszakad a kereszténységtől. (Ez még akkor is igaz, ha közben a kereszténység külső gyakorlatait megtartja.) A Szentírás ugyanis Jézust egyedüli üdvözítőnek, Isten egyszülött Fiának mondja, tanításának lényege nem csodatételekben, körülményeink uralásában, képességeink kiteljesítésében, hanem a szeretetben, méghozzá a valódi, őszinte, ajándékozó szeretetben van. Üdvösségünk pedig Jézus Krisztusba, a Megváltóba vetett hitünkön múlik, és pont ezt rombolják le ezek a tanítások.

 

4.6 Agykontroll

 

José Silva   alapította ezt a tanrendszert, ami tipikus képviselője a New Age eszmeáramlatainak. Sok dolgot kölcsönöz a klasszikus okkultizmusból, vannak benne áltudományos elemek is, és kissé belekeverednek kereszténynek tűnő szavak, szófordulatok is. Követőit agykontroll-csoportok alapítására buzdítja a „továbbfejlődés” érdekében.

Egyik alapműve a José Silva és Philip Miele  által írt „Agykontroll Silva módszerével” c. könyv. Itt főleg ezt vesszük vizsgálat alá, mert ehhez mindenki hozzáférhet, és bőségesen elegendő érvet szolgáltat arra, hogy más, agykontrollról szóló írást kezébe se vegyen a hívő keresztény ember. Meg kell jegyezni, hogy az agykontrollnak sokféle ága, irányzata létezik, melyek a részleteket tekintve eltérhetnek José Silva féle agykontrolltól. Itt a Magyarországon elterjedt Domján-féle agykontroll   tanfolyamot is megjárt testvéreink saját tapasztalatait is fel fogjuk használni. Az alapvető séma azonban ugyanaz mindegyik ágban: önhipnózis  jellegű gyakorlatokkal kezdődik a képzés, majd szellemi tanácsadók  felügyelete alá kerül a haladó tanítvány és közben végig azzal van biztatva, hogy az agykontrollal minden problémáját képes lesz megoldani, csodákat bír tenni saját hatalmából.

Mivel csábítja ez a könyv az olvasót? A hátsó borító minden egyes ígérete személyes sikerekkel kecsegtet. („Önbizalma szárnyakat kap... Kreativitása fokozódik... Kifejlesztheti hatodik érzékét.'') Szó sincs ezekben mások segítéséről. Erre a könyv belsejében ugyan találunk példákat, de jellemző, hogy José Silvában az egész agykontrollos dolgot egy ismeretlen eredetű látomás indította el, mely segítségével 10000 dollárt nyert. Valóban: a környezetünkben élő emberek nagy része a sikeressé válás ígérete miatt kezd bele az agykontrollba, nem a könyvben önigazolásként talált másokon való segítségnyújtást leíró esetek miatt.

A New Age sok irányzatához hasonlóan az agykontroll is azt mondja, hogy szereteten  alapul. Ha azonban megnézzük, mit értenek a „szeretet'' szó alatt, kiderül, hogy az különbözik a keresztény felfogástól. „A szeretet óriási erő, és azt akartam, hogy nekünk dolgozzon.'', írja José Silva. Ez a szeretet, amiről ő beszél könyvében a szeretett személy távollétében, Istent nélkülöző meditációban fejlődött ki benne. A szeretet meditációval saját céljaink szerinti munkára fogható erő lenne? Jézus nem erről a szeretetről beszél.

Ez azonban csak legfeljebb gyanús lehet egy keresztény számára. A gyakorlatok azonban érdekes irányba vezetnek.

 A kezdeti gyakorlatok egy része (esetleg más szóhasználattal) nem az agykontroll specialitása; a modern pszichológia is használ az itt leírtakhoz hasonló ellazító, emlékezetfrissítő gyakorlatokat. Ezekben elvileg semmi rossz sincs, csak az, hogy egy felületes „képzés'' után minden laikust felbátorít arra, hogy programozza át testét, gondolkozását. Ez igen veszélyes kontárkodásra biztatja az olvasót. Tegyük fel pl., hogy valaki fogyni akar, és az agykontrollban ismertetett módszerrel elhiteti testével, hogy nem kíván enni. Ez lehetséges, a pszichológia önhipnózis néven ismeri ezeket a gyakorlatokat. De mi garantálja, hogy mondjuk egy sikeres önhipnózis után az olvasó le tudja állítani a folyamatot és nem fogy le betegesen? Lehet, hogy 10 esetből 9-szer sikeres lesz az agykontrollt tanuló ember, de mi történik abban az 1 esetben?

A pszichiáterek csak sok év tanulás és szakmai gyakorlat után merik a hipnózist  alkalmazni, mert alapos ismeretekre van szükség a csapdák elkerülésére. A hipnotizálásnak vannak olyan technikai fogásai, melyet mindenki képes megtanulni, de helyesen alkalmazni nehéz őket. Jól példázza ezt a következő eset: A múlt század végén egy eredetileg kútfúrással foglalkozó ember (Neukon Ferenc)  egy-két hipnotizáló trükköt megtanult, és gyógyításra vállalkozott. Ez néha feltehetően sikeres is volt, mert egy ellazítás jótékony hatású lehet. Azonban egyik betege belehalt a kezelésbe, mert tüdőproblémái voltak, és a nem természetes módon ellazított állapotban légzése nem szállított elég oxigént testének, ezért megfulladt. Azóta Magyarországon törvény tiltja a nem kifejezetten erre feljogosító orvosi jellegű diploma nélküli hipnózist. Az agykontroll viszont mindenkit arra biztat, hogy egy könyv elolvasása, egy pár tucat órás tanfolyamon való részvétel után bátran hipnotizáljuk magunkat, szeretteinket, stb. Természetesen sulykolják a hallgatókba, hogy „4. alapelv: Nem okozhatsz bajt. Nem arról van szó, hogy nem szabad akarnod, hanem hogy egyszerűen nem vagy rá képes. Ez egy alapvető, mindent átható törvény.” (Agykontroll, 26. oldal.) Ki bizonyítja ezt? Senki! Csak az állandó ismétléssel, a lelkesítő hangvétellel szuggerálják bele a gyakorlatokat végzőkbe. A valóság az, hogy igen sok ember sérül pszichikailag a nem ellenőrzött körülmények között végzett hipnózis, „pszichikai gyógyítás”  következményeként. Ezt persze az agykontroll hívei tagadják, de a pszichiátriai tapasztalat egyértelműen mutatja.

Az agykontroll gyakorlatai azonban túlmennek az önhipnózis körén. Csakhamar egy olyan fázis következik, melynek alapötlete az, hogy az elménkben megfelelő technikával vizualizált dolgok a valóságra, tehát nemcsak saját testünkre vannak hatással. Ezt néha a kívánt állapot egy képzeletbeli ernyőre  való „kivetítésével'', más agykontroll-változatban az „elme tükre technikával'' valósítják meg, melyeknek az alapgondolata, hogy agyunk képes a valóság, a jövő, más emberek viselkedésének befolyásolására. Az ígéretek arról szólnak, hogy ezzel a technikával minden célja elérhető az embernek. Ennek egyik alapfeltételéül a „hit''-et  jelöli meg az agykontroll, melyről azonban csakhamar kiderül, hogy egy olyan lelki beállítást jelent, amely vakon és feltétel nélkül úgy gondolja, hogy bekövetkezik a kívánt dolog. Itt sokszor hivatkoznak arra, hogy Jézus is hitet kért sok embertől, akit meggyógyított. Fontos azonban látni a különséget: Jézus egyrészt a benne való hitet kéri, másrészt azt, hogy az ember elhiggye, hogy Isten megadja neki a kért dolgokat, ami lényegesen különbözik attól, amikor egy agykontrollos magában, illetve saját agyának képességeiben bízik vakmerően.

 Ezek a gyakorlatok azonban csak bevezető lépései annak, hogy a gyanútlan embert „továbblépés'' címén két szellemi tanácsadóra  bízzák, akik csak ritkán mutatkoznak annak, akit a hallgató szeretne. Ez azt jelenti, hogy egy laboratórium képzeletbeli megjelenítésére biztatják az embereket, majd arra, hogy hozzanak létre képzeletükben két személyt, akik minden kérdésben tanácsot fognak nekik adni. Álljon itt egy beszámoló:

Egyikük Albert Einsteinnel akart találkozni, de helyette egy bohócnak kifestett embert talált.

Egy másik eset: „A parton találkoztunk másik tanácsadómmal, Sophia Lorennel. Éppen akkor jött ki a vízből, pamut trikója buján lógott testén. Először ő sem törődött velem, ellenben odavolt a gyönyörűségtől, hogy Shakespeare-rel találkozhat. Kezet fogtak, kedvességeket mondtak egymásnak, majd a homokra zuhantak és hánykolódni, vergődni, hörögni és visítozni kezdtek.” (José Silva, Philip Miele: Agykontroll, 68.o.)

Kik ezek a tanácsadók? Angyalok  lennének? Isten szolgái így jelennek meg és így viselkednek? Nem! Ezek a dolgok határozottan a Sátánra  és szolgáira, a bukott angyalokra  vallanak. José Silva ezt írja a tanácsadókról: „Mik ők? Nem tudjuk biztosan ... Amit tudunk az az, hogy ha egyszer találkozunk tanácsadóinkkal és megtanulunk együtt dolgozni velük, kapcsolatunk rendkívül gyümölcsöző lesz.'' Az agykontroll alapítója nem tudja (vagy nem akarja?) megmondani, kik a tanácsadók, de azért mindenkit arra biztat, fogadjon nekik szót!

De még ha nem is mutatkoznak visszataszító formában a tanácsadók, hogyan lehet megbízni bennük? Hisz nincs is megmondva pontosan, kicsodák egyáltalán! Saját agyunk termékei csupán? Ha igen, akkor nem tudhatnak többet, mint mi, nem lehet hatásuk a valós, fizikai világra. Rajtunk kívül eső szellemi lények? Akkor pedig ez nem más, mint a szellemidézés  egy fajtája. „Keresztény agykontrollozóktól''  lehet hallani, hogy ők nem démonoktól kérnek tanácsot, hanem mondjuk az ő tanácsadójuk szűz Mária vagy szent Ferenc. A szenteket azonban nem lehet egy gyakorlattal „előrángatni'' a szellemvilágból, se klasszikus se modern spiritiszta gyakorlatokkal. A jelenés  és a megidézés  alapvetően különböznek, és ezek közül az agykontroll egyértelműen az utóbbit végzi.

Fontos, hogy szem előtt tartsuk: Isten megígérte, hogy személyesen meghallgat minket, bennünk lakó Szentlelke által vezérel minket, ha hagyjuk. Semmi helye nincs a kereszténységben ismeretlen szellemi erők megidézésének, különösen nem ilyen gyanús tanácsadókénak.

Ez azonban még mindig nem a végállomás. Az agykontroll egyik fő céljaként José Silva egy „Magasabb Intelligenciával''  való közvetlen kapcsolatot jelöl meg. Erről a „Magasabb Intelligenciáról'' határozottan írja, hogy nem azonos Istennel, a mindennapi ügyeinkkel ő foglalkozik, Istenhez nem is érdemes fordulni ügyes-bajos dolgainkkal, mint ahogy ő maga (mármint José Silva) sem teszi ezt.

A végcél José Silva szerint: „Akkor használja ki valaki az agykontroll összes lehetőségét, ha minden problémáját agykontrollal kezelhető feladattá tudja alakítani, és ily módon meg tudja azokat oldani. Nem... ennél is többről van szó. Amikor ráébred, milyen hatalmas erővel születünk valamennyien.” (J. Silva, Ph. Miele: Agykontroll, 118.o.)

Igen, ez a végcél: Istent mindenből kihagyni, hisz az agykontroll mindenre képessé tesz. Ennek megfelelően záródik az itt sokat emlegetett könyv hátlapja is:

„Ha valaki megtapasztalta az eredményeket, amiket ezen a tudatszinten el lehet érni, akkor a későbbiekben már meg se kísérel ennek használata nélkül fontos döntéseket hozni vagy problémákat megoldani.” (J. Silva, Ph. Miele: Agykontroll, hátsó borító)

Itt lényegében a teljes megkötözöttség  állapota van megígérve: az eredmények hatására az agykontrollozó mindent agykontrollal akar megoldani.

Igen fontos, hogy világosan lássuk: sikerrel való csábítás után néhány túlmisztifikált gyakorlaton keresztül végül is furcsán viselkedő szellemi lények és ezek ura, aki nem Isten hatalma alá visz az agykontroll.

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség