Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Krisztus Magyarországi Egyháza

A lap alján linkajánlások!


Forrás: Wikipédia

Krisztus Magyarországi Egyháza

Krisztus Magyarországi Egyháza a Krisztus Nemzetközi Egyházaihoz tartozó budapesti gyülekezet. Felekezetektől független, önálóan működő keresztény egyházközösség.

Megkülönböztetett jelentések: Ez a cikk Krisztus Magyarországi Egyházát tárgyalja, mely nem azonos a Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával, a Keresztény Tudomány (felekezet)tel (Church of Christ, Scientist), az Egyesített Krisztus Egyházaival, a Krisztus Szeretete Egyházzal vagy bármelyik „Krisztus Egyháza” nevet viselő szervezettel a mormon mozgalmon belül.

Létrejöttének fő motívumai

Helyreállítási mozgalom

Az egyház gyökerei XVIII. századi Amerikában és Európában a Visszaállítási mozgalom ig Restoration Movement, nyúlik vissza. Ennek célja a reformáció illetve reformok helyett a bibliai kereszténység és első századi egyházi gyakorlatok visszaállítása volt.

Visszaállítási mozgalom

Az 1779-es amerikai forradalom fényében az új keresztény nemzedék olyan egyházat kívánt, amely demokratikus elvekre épül és megadja a jogot az egyszerű embereknek, hogy maguk olvassák és értelmezzék az Újszövetséget. Célja a reformáció, illetve reformok helyett a bibliai kereszténység és egyházi gyakorlatok teljes visszaállítása. A korra jellemző volt egy általános elégedetlenség a reformáció által elért eredményekkel. A mozgalom a hitvallásokat mint tanult emberek spekulációit elvetette és a papság uralmát visszautasította. Európában skót baptisták, Amerikában ökumenikus alapokon indult (B.W. Stone, Thomas Campbell és fia Alexander Campbell) A Stone és Campbell család vissza akart térni az újszövetségi egyház primitív egyszerűségéhez, elhagyva a felekezeti megosztottságokat. Hangsúlyozva a gyülekezetek függetlenségét, a hívők bemerítését, az újszövetségi vének és diakónusok mintáját az egyház vezetésében, a papság és a laikusok közötti különbség eltörlését, és a Bibliát tartották a keresztény hit és életgyakorlat egyetlen forráskönyvének. A restaurációs mozgalom jelentős kezdeti eredményeként a 19. század közepére Amerika hatodik legnagyobb keresztény egyházává vált. A helyreállítási mozgalomból jött létre a Krisztus Egyháza Church of Christ. Világszerte ma kb. 2,5 –3 millió tagja van több mint 20 000 gyülekezettel.

Keresztutak mozgalom

Krisztus Nemzetközi Egyházainak közvetlen gyökerei az 1960-as évek közepén Floridában létrejött, Keresztutak mozgalomíg nyúlik vissza. Ez több mint 30 éven keresztül volt a Krisztus Egyházainak diákszolgálat vezető-képző szolgálata, számos vezetőt és lelkészt képeztek és küldtek ki innen más diákszolgálatok vezetésére. Ez rendkívül sikeres mozgalomként indult. Lényegében véve kezdettől fogva tanításban radikálisabb, az újszövetségi (első századi) keresztények hitgyakorlátához hasonló életstílus megvalósításban (főként a missziós buzgóság és a keresztények egymás közti mély kapcsolatainak biblikus helyreállítása területén) hatékonyabb volt mint az akkori Krisztus Egyházai keretén belül működő más csoportok. Ugyanis Krisztus igaz egyházának tagjai csak olyan igaz krisztuskövetők lehettek akik folyamatosan megtértek, bűneiket Isten szerinti fájdalommal megbánták, valamint Istennek odaszánt életet éltek.

A budapesti egyház alapítása

A budapesti egyházat egy néhány fős amerikai missziós csapat alapította 1993 ban.

Hitelvek és gyakorlatok

Hitalapelvek

 1. A Biblia Isten szava.
 2. Jézus Krisztus Isten fia. Aki emberi testben lejött a földre, keresztre feszítették személyesen a te bűneidért, de harmadik napon testben támadt fel.
 3. A keresztelőben (víz alá merítkezés lásd az eredeti görög szót: baptizmo, baptizmato), részt veszünk Jézus halálában, (Pál Rómaiakhoz írt levele 6,4)vele együtt eltemettetünk és feltámadunk egy új életre. Isten megbocsátja a bűneinket, megkapjuk a Szent Lelket és az örök életet.
 4. Az Egyház Isten családja, földi országa, királysága.
 5. Jézus az Úr. Ahhoz, hogy valaki megkeresztelkedjen, ahhoz hinnie kell Jézusban, meg kell térnie a bűnökből Istenhez és "Jézust kell úrrá tennie az életében". Ez Istenhez és a Biblia tanításaihoz való teljes elkötelezettséget jelenti.
 6. A nem Krisztust követő felekezetek tagjaival való vegyes házasság, a hitelvekkel nem összeegyeztethető. Ez elsősorban a 2. Korintusiakhoz írt levél 6,14-re alapszik.

Modern tanítványság

A tanítványság Jézus követése A tanítványság Krisztus tanításának, és önfeláldozó, adakozó életmódjának követése, a mindennapi életben. Mely az élet minden területén igazságos életvitelt jelent. Döntéshelyzetben a következő kérdést teszik fel maguknak: "mit tenne Jézus?" Jézus igaságosan befizetné az adót (ezért a tanítványok adóznak), engedelmeskedne a törvényeknek, nem dohányozna, nem lopna, az ellenségeit is szeretné, nem káromkodna stb. Csak a valódi -- Krisztust követő -- tanítványok keresztények.

Megváltottá válás folyamata

 1. Hallani Isten szavát
 2. Hinni Isten szavában mint egyetlen igazságban
 3. Krisztus tanítványává válni: Mely főleg két fontos részre bontható: a., Megtérni a személyes bűnökből. (megbánni a bűnöket olyan Isten szerinti fájdalommal, mely tartós életváltozást, Istenhez fordulást eredményez) b.,Krisztust Úrrá tenni a személyes életen (az élet minden területén Krisztus tanítását elfogadni (mely területekrő Krisztustól, vagy az apostoloktól származó tanítás található a bibliában), tanítását követni, és a szerint élni, feladni mindent és első helyre tenni Istent, "Istennek odaszánt életet élni"
 4. Megvallani, hogy "Jézus az Úr az életemben"
 5. Megkeresztelkedni teljes alámerítkezéssel, a bűnök bocsánatára.
 6. Kitartani hűségesen a végsőkig.

Bűnök

Minden bűn, ami Krisztus, és a biblia tanításával nem összeegyeztethető melyet az evangéliumokban (Krisztus tanítása) és az apostoli levelekben (Krisztus tanításának az első századi apostolok szerinti részletezése, a mindennpi élet különféle trületeire vonatkoztatása) rögzítettek. A bűnteli élet elválaszt Istentől, már itt a földi életben egy "lelki sötétségbe" kerülnek azok, akik folyamatosan (megtérés nélkül) követnek el bűnöket.

"Bűnök" (a teljesség igénye nélkül)

 1. Kapcsolatokban megnyilvánuló bűnök: keserűség, megbocsátás hiánya, panasz, panaszkodás valakire, bosszúállás, ellenségeskedés, viszálykodás, irígység, féltékenység, türelmetlenség, harag, dühös indulat, önzés, széthúzás, pártoskodás, félszegség, gyávaság, arrogancia, büszkeség, lenézni valakit, vagy különbnek tartani magunkat másoknál, szeretetlenség stb.
 2. Káros szenvedélyek: droghasználat, részegeskedés, dohányzás, mértéktelenség Pl: önkárosító, falánk evés mely (a szükségesnél több étel elfogyasztása) "tobzódás" stb.
 3. Szexuális bűnök:, (ezek még gondolatban is) házasságtörés, homoszexualitás, pornográfia, vagy erotikus töltetű filmrészletek nézése (mozifilmek ilyen részleteinél videó esetén eltekerik ezeket a részeket, TV esetén elkapcsolnak másik csatornára) stb.
 4. A gyilkosság bármely formája pl.: abortusz
 5. Sztájkban való részvétel bűn, valamint bűn, bármely állami, vagy munkahelyi "felettes hatalmakkal " szembeni ellenszegülés. Kivételek: (nem kell "engedelmeskedni a felettes hatalmaknak" ha ez a hitelvekkel összeegyeztethetetlen, pl.: adócsalásra, hazugságra, hamisításra stb. utasít a felettes személy.)
 6. Tüntetésben való részvétel.
 7. Adócsalás ban való együttműködés: (nem, vagy csak részben bejelentett munka válalása)
 8. Kommunikáció bűnei: pletyka, képmutató ítélkezés, rágalmazás, vádaskodás, káromlás, káromkodás stb.
 9. "Bomlasztó beszéd:" mely negatív, és/vagy kritikus, szélsőségesen méltánytalan (csak a rosszat kiemelő), cinikus, rágalmazó, indulatos, bajkeverő vagy széthúzást szító beszéd. stb.
 10. Önzés Önsajnálat, negativizmus, hálátlanság, mások felé fordulás " adakozó életmód" hiánya. stb.
 11. Álltalánosan illetlen társalgási témák: politika, szexualitás/homoszexualitás álltalában (kivéve segítőszándékkal), mások magánügyei, szexuális témájú viccek stb.
 12. Házastársi elválás (Néhány kivételes esettől eltekintve.)
 13. Tévtanítások Okkultizmus, ezoterika, horoszkóp. stb.
 14. Hazugság, megtévesztés, képmutatás Bármilyen esetben. "Kegyes" hazugság nem létezik.
 15. Lustaság, illetve a jóért való buzgóság hiánya.
 16. A Lopás minden formája pl.: illegális szoftverhasználat
 17. Egyéb: kapzsiság, túlóra

Bibliafordítások használata

Tökéletes fordítás nem létezik.

Magyar Bibliatársulat fordítása (1990)

Az egyház tagjai leginkább a Magyar Bibliatársulat újfordítású bibliafordítását részesítik előnyben a többi bibliafordítással szemben.(E modern és tudományos igényű fordítás készítésekor a Magyar Bibliatársulat munkatársai csak kis mértékben ragaszkodtak a Káldi-, illetve a Károli-fordítások hagyományaihoz. Ez a fordítás a leginkább használatos prédikációkon, bibliatanulmányozásokon.)

Szervezeti, formális keretek, szolgálatok

Vezetőség

Egy lelkész házaspár vezeti az egyházat úgynevezett vezetőségi csoporttal.

Bibliakörök

Biblia tanulmányozó csoportok: A bibliakörök Magyarországon élethelyzettől függően kisebb csoportokban szerveződnek, diákok, egyedülállók, házosok és idősek részére.

Kémiai felépülési szolgálat

Chemical recovery ministry. Melynek keretén belül bibliai alapelvekre épülő speciális módszerrel segít az alkohol és drogfüggő hívőknek a függőségből való felépülésben e bűnök következményeivel való mélyebb szembesülésen keresztül.

József szolgálat

József szolgálat néven álláskeresésben, elhelyezkedésben, pályamódosításban ingyenesen segítséget nyújtó csoport.

Betesda szolgálat

Súlyos és tartós betegségekben szenvedők önsegítő csoportja.

Remény Magyarországért alapítvány

Az egyház önkéntesei leginkább a Remény Magyarországért segélyszervezet keretein belül tevékenykednek HOPE Worldwide nemzetközi szervezet támogatásával működik.

Karitatív tevékenység

Magyarországi programok:

 1. Hátrányos helyzetű gyermekeknek sportprogramok
 2. Hajléktalanoknak étel és ruhaosztás
 3. Időseknek különféle támogató programok
 4. Csoportos véradás szervezése
 5. Otthonteremtő program: Lakásfelújítás hátrányos helyzetű családok számára

Korábbi programok Magyarországon:

 1. Idősek otthonában festés
 2. Nevelőotthon gyermekeinek támogatása, tanulásban ingyenes korrepetálás
 3. Jelképes összegért nyelvtanulási lehetőséget biztosítottak csoport szervezésével
 4. Sport nap szervezése

Adományozás: Nem kötelező. Nincs tized, az adományozás összegére nincs kötelezően irányadó előírás. A tagok önkéntes adományai missziós célokra, az alkalmazott lelkészek és egyháznak dolgozók bérére, terembérletre, egyházi rendezvények szervezésére, valamint a szegényebb egyháztagok támogatására fordítódnak. A budapesti egyház a kelet-európai egyházakkal együtt nagyobb részben olyan amerikai támogatásból tartják fenn magukat, melyek amerikai egyház tagjainak missziós célra gyüjtött adományaiból tevődik össze.

Kórus

Az egyház kórustagok különleges rendezvényeken hallhatóak.

Ökomenizmus

A felekezetekről

Nem csak Krisztus Egyházainak tagjai között lehetnek megváltottak, azonban a többi felekezet tanítása sok esetben tévtanításokkal szennyezett, pl:

 1. Vagy az évszázadok során sodródtak el Krisztus tanításától.(Katolikus egyház)
 2. Vagy a történelmi, vallási reformokat nem követte igazi megújulás, illetve nem történt meg a biblikus kereszténység visszaállítása. (Luther Márton: Evangelikalizmus, Kálvin János:Kálvinizmus, a reformáció folyamán létrejött protestáns irányzatok)
 3. Vagy teológiai megalapozottság nélküli, tév tanításokkal fűszerezett szélsőséges "reformok" jöttek létre Joseph Smith: Mormonok C. T. Russell: Jehova tanúi, William Miller - Ellen G. White:Adventizmus, David du Plessis: Pünkösdizmus.

A Visszaállítási mozgalom egyházai között, valamint Krisztus Nemzetközi Egyházai között is vannak ökomenikus törekvések.

Vallásosság elleni fellépés

A vallás szót a KME átalában pejoratív értelemben használja. A vallásosság "felhigított" kereszténység. A vallásoskodás elleni fellépés pedig olyan hagyományokra vagy vallásos hiedelmekre épülő, (a bibliában nem megtalálható) tanítások, vallásoskodó állítások vagy kifejezések elvetésében nyilvánul meg mint például "a kártya az ördög bibliája" Illetve az ilyen jellegű tanításokra reakcióként a vallásoskodás helytelenítésének hangsúlyozása szóban vagy a mindennapi tevékenységben: bibliakörökön is lehet kártyázni, játszani, szabadibőben moziba, színházba járni, sportolni, táncolni, szórakozási lehetőségeket választani, társas játékokat játszani, sportolni, farmerben Istentiszteletre járni stb. Vallásoskodó kifejezéseket használata.(Pl: "Isten áldjon", "álldjon meg téged az Úr" stb.) nem szokás, nem illik (bár nem is tiltott) az egyházban.

Az Istentiszteleti helyiségeken, valamint a tagok otthonaiban álltalában mellőzik a vallásos motívumok, képek, szobrok használatát.

Koncepciók, biblikus alapelvek, gyakorlatok

Az egyházban léteznek olyan bibliai idézeteken, egyéb biblikus alapelvek és koncepciók valamint, alapelveken/koncepciókon alapuló gyakorlatok, melyek a hitelvekhez hasonlóan nincsenek, hivatalos hitvallásban rögzítve de mégis, az egyházi gyakorlatok meghatározó motivációs eleminek részét képezik. Egyházi gyakorlatok létrejötte a visszaállítási mozgalomíg nyúlik vissza, mikor is az egyházi gyakorlatot a bibliában olvasható egyházi gyakorlatokhoz szabták/állították visza. Bármely egyházi gyakorlat melyet az egyház gyakorol azért van "mert a bibliában van, ami nincs azért nincs mert a bibliában sincs." Azaz minden egyházi gyakorlat megfelelő bibliában megtalálható idézetre, vagy több idézetre épülő "alapelvre" épül. Melyet nem törvényeskedő mentalítással, hanem értelem szerűen igyekeznek gyakorlatba tenni: pl.: az első századi jeruzsálemi gyülekezet tagjai eladták vagyonukat, és szétosztották egymás között mert, abban a gyülekezetben sok volt a szegény. Ebből nem az következik, hogy feltétlenül ma is pontosan ugyanezt kell teni,(csak a jeruzsálemi gyülekezet tette ezt, a többi nem!) azonban a "szegényebb egyháztagokról való anyagi gondoskodás alapelvét" KME valamely formában szükségesnek tartja gyakorlatba tenni. stb

Szegényebb egyháztagok anyagi támogatásának rendszere

Az egyház anyagilag támogatja a szegényebb egyháztagokat, olyan anyagi keretből melyet rendszeresen a jobb anyagi helyzetben lévő "testvérek" ajánlanak fel, adnak össze. Ezt a támogatást külön igényelni kell. A szegényebb egyháztagok anyagi támogatásának rendszere az első századi egyház példájának követésén alapul, mely szerint a jobb anyagi helyzetben lévő tagok gondoskodtak a szegényebbekről, így csökkentve a gazdagok-szegények közötti egyenlőtlenségeket, valamint a rossz anyagi helyzetből fakadó szükségleteket.

Ez elsősorban a Pál második levele a korinthusiakhoz 8.14-ra alapul: " Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen..."

Egyháznak dolgozó alkalmazottak

Az egyháznak dolgozó fizetett alkalmazottak elve elsősoban az első századi egyház példájának követésén és az Pál I. levele a Korintusiakhoz 9.14 -es en alapszik: - "Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek."

Tehetséges, feladatra alkalmas egyháznak dolgozó személyek alkalmazásának elve

E koncepció a 70-es években jött létre és álltalánosan elterjedet Krisztus Nemzetközi Egyházaiban. Elsősorban az 1960-as években Krisztus Egyházaiban felmerülő problémára való reakcióként jött létre. Ugyan is a 60-as évekvben az egyházaknak kevés pénze állt rendelkezésre lekészek alkalmazására, és az egyházak átlagosan kevés egyháznak dolgozó lelkészt alkalmaztak így anyagi okok akadályozták az evangélium terjedését, lelkészek híján egyházak működését. (bizonyos esetekben egyházakat kellett összevonni)

A KME teljes időben dolgozó egyázi alkalmazottakat alkalmaz. Minden esetben csak tagok tölthetnek be ilyen állásokat. A mozgalom érdekének, megfelelően az egyház igyekszik tehetséges embereket alkalmazni, ezért azokat átlagosan jól fizető álással megfizetni. E mögött az a koncepció áll, hogy a szegényes jövedelem következménye vagy félállású lelkész lenne aki megélhetési gondok miatt nem tudná teljes idejét az evangélium hirdetésére, vezetők képzésére, a tagok felkészítésére, az egyház dolgainak szervezésére szentelni vagy a "máshol boldogulni nem tudó", kevésbé tehetséges,- és valószínűleg a feladatara kevésbé alkalmas- alkalmazottak alkalmazása az egyház így a mozgalom kárára válna.

Teljes időben dolgozó lelkészek

Teljes időben dolgozó lelkészeket, akik így teljes idejüket és összpontosítással az egyház építésére, az evangélium hirdetésére, a vezetők képzésére komolyabb feladatokra való "felnevelésére", a tagok felkészítésére, konferenciák, különleges programok valmint az egyház egyéb dolgainak meg szervezésére szentelhetik. A fizetés mértékének, olyannak kell lennie, hogy az egyházi feladatkör ellátásához és a megélhetéshez minden szükségessel rendelkezzenek, (ne kelljen anyagi gondok miatt plusz munkát vállalni, mely elvonná figyelmüket egyházi feladatokról)

Részidőben dolgozó egyéb alkalmazottak

 • Önkéntesek Az egyháznak nagyobb számban vannak azok akik önkéntes alapon ingyen, látnak el olyan jellegű feladatokat melyeket napi nyolc óra munka mellet is elláthatóak.
 • Könyvelő/adminisztrátor feladata a gazdasági ügyek (terembérlet, különféle nyilvántartások vezetése.)
 • Egyéb szükségletek szerint alkalmazottak: Pl: Gondnok

Hitvédelem

Biblikus bibliamagyarázat alapelvei

Ezen elvek alapján ügyelnek a KME lelkészek a tanítás biblikusságára:

 1. Szövegkörnyezet, szövegösszefüggés A bibliaértelmezés a szövegkörnyezetből kiragadott idézetekkel nem magyarázható. Egy idézetet a szövegösszefüggésel együtt kell értelmezni.
 2. Történelmi kultúrális háttér figyelembevétele A bibliaértelmezés során figyelembe kell venni az adott idézet történelmi, kultúrális háttérinformációit. (Milyen korban íródott kik írták, kinek, kiknek szólt, mit jelentett ez az akkori kultúra fényében mit jelent ez a mai korban)
 3. Előíró és leíró részek megkülönböztetése. Az előíró, és leíró részeket meg kell különböztetni egymástól. Pl.: Az apostolok cselekedetei 20/8 azt írja "Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk." Ez egy leíró idézet nem jelenti azt, hogy a mai tanítványoknak is mindíg valamiféle felső szobában kellene találkozniuk.
 4. Idézetek, hivatkozások Amennyiben a biblia valamely része idézi pl, az ószövetséget akkor az eredeti idézet szövegkörnyezetét és jelentéstartalmát is meg kell vizsgálni.
 5. Jelentéstartalom Egy idézet csak olyan bibliaértelmezésre használható fel, mely jelentéstartalomról szó, a feltételezések, koncepciók, racionalizáció, belemagyarázás lehetőségének kizárásával.
 6. Többféle, fordítás, ógörög Érdemes többféle fordítás megnézni, ugyanis tökéletes biblia fordítás nem létezik. Szükség esetén az eredeti ógörög/héber nyelvű szöveget is ellenőrízni.

Egyéb jellegzetességek, érdekességek

Alacsony válási arány

Miközben a válási arány pl. az Evangelikus egyházak tagjai között viszonylag megegyező a nemzeti válási aránnyszámmal addig KME és Krisztus Nemzetközi Egyházai rendkívül alacsony válási arányszámmal büszkélkedhet gyülekezeteiben.

Tehetségek használata

A különféle tehetségek használata az egyházban komoly értéket képvisel. Ezek különleges programokat, színdarabokkal, különféle kreatív, érdekes és színes előadásokkal színesítik.

Alkalmak

Istentiszteletek:

Az egyház Istentiszteleteit vasárnap tartja. A KME Istentiszteletein leginkább a biblia újszövetségi részeinek fejezetről fejezetre való felolvasása történik, közbeékelt bibliaértelmezésekkel. ("prédikáció"). Valamint közös énekek hallhatók. Különleges alkalmakkor, egyéb speciális előadásokkal készülnek. (Pl. saját színdarab, humoros előadások, dalok, prezentációk stb.) A gyülekezeti alkalmakon a gyermekfelügyelet megoldott.

Konferenciák:

Az egyház évente több nemzetközi konferenciát is szervez.


Linkek

Krisztus Magyarországi Egyházának oldala: www.jesus.hu

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség